09:31:09 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-26 11:30:00

Som en del av EU:s program för cancerscreening inom ramen för EU:s plan mot cancer har EU-kommissionen presenterat en ny strategi så att medlemsländerna kan få fler människor att genomgå cancerscreening. En viktig del av rekommendationen är att utvidga organiserade screeningprogram till att omfatta prostatacancer.

Kommissionen rekommenderar initialt testning för prostatacancer av män upp till 70 år på grundval av prostataspecifik antigentestning (PSA) och magnetisk resonanstomografi (MR) som uppföljning. Dessutom rekommenderar kommissionen medlemsländerna att överväga användning av andra lovande test för screening som utvärderas i randomiserade kliniska studier allteftersom den vetenskapliga evidensen blir tydlig och andra relevanta aspekter såsom kostnadseffektivitet i olika hälsovårdssystem belyses.

Stockholm3 har goda möjligheter att spela en viktig roll i den här utvecklingen eftersom det har visats att testet kan förbättra organiserade program för prostatacancerscreening signifikant. Exempelvis visade den prospektiva randomiserade studien STHLM3-MR som omfattade 12 750 män att Stockholm3 + MR minskar antalet MR-undersökningar med 36 procent och antalet onödiga biopsier med 18 procent jämfört med PSA + MR. I en hälsoekonomisk studie visades även att screening med Stockholm 3 + MR är kostnadseffektivt och att antalet MR-undersökningar i screeningsprogrammet kan minska med 60 procent och överdiagnostiken minska med 39 procent jämfört med screening med PSA + MR.

Stockholm3 är i bruk för allmän screening inom ramen för Region Värmlands program för prostatacancertestning (OPT).

“Vi ser den här rekommendationen som ett stort steg framåt eftersom införande av allmän screening av prostatacancer kommer att leda till tidigare upptäckt och förbättrad livskvalitet för Europas män, och vi är övertygade om att Stockholm3 kommer att spela en mycket viktig roll i den här utvecklingen”, säger David Rosén, VD för A3P Biomedical.