19:13:09 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-06-13 08:30:00

Region Värmland införde 2015, som första svenska region organiserad prostatacancer-testning. Programmet omfattar män i ålderskategorin 50-75 år, och regionen har nu beslutat inkludera testning med Stockholm3, ett blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer.

“Vi är mycket stolta och glada över att som första svenska region kunna erbjuda samtliga män i riskzonen ett organiserat testningsprogram, på liknande sätt som vi erbjuder kvinnor screening för bröst- och livmoderhalscancer”, säger Göran Karlström, Överläkare och Medicinskt ledningsansvarig för Hälso- och sjukvården, Region Värmland.

“Det är mycket glädjande att Region Värmland introducerar Stockholm3 för förbättrad prostacancerdiagnostik, baserat på vetenskapliga studier. Det ger stora fördelar både för männen och sjukvården i regionen och vi hoppas att det på sikt leder till allmän screening i hela landet”, sager David Rosén VD för A3P Biomedical.

Tidigare i år publicerades en klinisk studie som Region Värmland genomförde i samarbete med Karolinska institutet med stöd av Prostatacancerförbundet. Studien som omfattar 9000 män fokuserade på att hitta de män som har en allvarlig prostatacancer genom bättre diagnostik och förbättrad resursanvändning. Studiens resultat visar att bästa strategin är att använda Stockholm3 som komplement till dagens analys med PSA.

“Med hjälp av Stockholm3 kan vi bättre skilja ut de män som behöver ytterligare provtagning som magnetkameraundersökning eller vävnadsprovtagning”, säger Mauritz Waldén, Med. Dr, urolog och ansvarig för forskningsstudien.

Region Värmland har ca 280 000 invånare, varav 50 000 är män i ålderskategorin 50-75 år som hittills erbjudits organiserad PSA-testning. Regionen siktar nu på att nå nästa nivå med hjälp av Stockholm3-test vid förhöjt PSA-värde.