01:11:58 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-02-17 14:30:00

Den 16 februari tillkännagavs att Stockholm3 inkluderas i det reviderade nationella vårdprogram för prostatacancer som gått ut på remiss och förväntas att införas under 2022. Stockholm3 rekommenderas att ingå i de projekt för organiserad prostatacancertestning som planeras i Sverige.

Vi är mycket glada över att den förbättrade precision som Stockholm3 medför bidrar till att Sverige nu utvärderar moderna verktyg för tidig upptäckt av prostatacancer. Detta handlar om en möjlighet att rädda upp till 1 000 liv per år enbart i Sverige,” säger David Rosén VD på A3P Biomedical.

Socialdepartementet gav 2018 Regionala cancercentrum i samverkan i uppdrag att standardisera och effektivisera prostatacancertestningen i landet och identifiera kompletterande diagnostiska tester. Ett reviderat ”Nationellt vårdprogram för prostatacancer” har nu gått ut på remiss, och innehåller bland annat rekommendationer från den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT) (1).

Av det reviderade vårdprogrammet framgår ”att det finns god evidens för att Stockholm3 kan selektera män med PSA över en viss nivå för vidare utredning och minska andelen män som behöver genomgå magnetkameraundersökning” och att ”de lokala OPT-projekten lämpar sig väl för fortsatt klinisk utvärdering av Stockholm3”. Det reviderade vårdprogrammet planeras att införas efter remissrundan som avslutas i maj 2022.

(1) Remissrunda – Nationellt vårdprogram för prostatacancer, februari 2022