02:07:13 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-02-28 14:00:00

En ny klinisk valideringsstudie i Region Värmland har publicerats i European Urology Open Science (1). Resultatet av studien visar att Stockholm3 leder till bättre prostatacancerdiagnostik med minskat antal undersökningar och lägre resursåtgång än nuvarande svenska riktlinjer, och på sikt kan bana väg för allmän screening av prostatacancer.

Den nu publicerade studien från Region Värmland stärker ytterligare den kliniska evidensen för Stockholm3 och visar på stora förbättringar av prostatacancerdiagnostiken. Stockholm3 hittar fler aggressiva tumörer och möjliggör en betydande minskning av undersökningar med magnetkamera och onödiga biopsier. Det har nu validerats i kliniska studier omfattande totalt över 75 000 män och minskar såväl mänskligt lidande som kostnader och belastning på kritiska vårdresurser,” säger David Rosén, VD på A3P Biomedical.

Resultaten av studien visar att:

  • Jämfört med nuvarande nationell riktlinjer hittar Stockholm3 lika många aggressiva tumörer, med minskat antal magnetkameraundersökningar (-88 procent), minskad överdiagnostik (-18 procent) och färre onödiga biopsier (-15 procent).
  • Jämfört med magnetkameraundersökningar hittar Stockholm3 fler aggressiva tumörer (+7 procent), med minskat antal kompletterande magnetkamera-undersökningar (-88 procent), minskad överdiagnostik (-23 procent) och färre onödiga biopsier (-39 procent).

Rekrytering till studien genomfördes i Region Värmland under åren 2019-2020. Inbjudningar skickades till 8 764 män varav 2 511 deltog i studien och lämnade ett PSA-prov. Män med PSA ≥ 3 (N=272) genomförde även Stockholm3 och undersökning med magnetkamera. Studien utvärderade fyra olika diagnostiska strategier: i) Nationella riktlinjer i Sverige fram till 2019, ii) Nationella riktlinjer i Sverige från 2020, iii) Magnetkamera, samt iv) Stockholm3.

Artikelförfattarna sammanfattar resultaten med att nuvarande riktlinjer har god känslighet för aggressiv prostatacancer, men med en hög grad av överdiagnostik och onödiga biopsier. Stockholm3 kan förbättra precisionen i diagnostiken avsevärt och på sikt bana väg för allmän screening av prostatacancer.

För att ta del av Region Värmlands pressmeddelande om studien hänvisas till denna länk: Studie i Värmland banar väg för bättre tidig diagnostik av prostatacancer - Region Värmland (regionvarmland.se).

(1) A Head-to-head Comparison of Prostate Cancer Diagnostic Strategies Using the Stockholm3 Test, Magnetic Resonance Imaging, and Swedish National Guidelines: Results from a Prospective Population-based Screening Study; Walden et al, European Urology Open Science 2022