10:57:59 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abliva är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Portföljen omfattar projekt i olika skeden och sträcker sig från tidig upptäcktsfas till klinisk fas. Bolaget gick tidigare under namnet NeuroVive Pharmaceutical.

Kalender

2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-03-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-17 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-30 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-03-31 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-31 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2015-03-30 Årsstämma 2015
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-12 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-09 Årsstämma 2014
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-21 Analytiker möte 2014
2013-12-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2013-03-08 Årsstämma 2013
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2012-06-08 Årsstämma 2012
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-02 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-22 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-10 Årsstämma 2011
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-18 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-19 Kvartalsrapport 2009-Q3
2021-02-19 08:30:00

2020 i sammandrag

KL1333 på väg mot registreringsgrundande fas 2/3-studie⎢Ellen Donnelly utsedd till ny vd i Abliva

Väsentliga händelser under 2020

KL1333

 • Positivt utlåtande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA samt den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA, gällande det kliniska utvecklingsprogrammet.
 • Beslut om att genomföra en sammanhållen registreringsgrundande fas 2/3-studie med start andra halvåret 2021.
 • De första patienterna i den kliniska fas 1a/b-studien doserades.
 • De första friska frivilliga i läkemedelsinteraktionsstudien (DDI-studien) doserades.

NV354

 • Prekliniska farmakologi- och säkerhetsstudier gick in i slutfasen.

Strategi och kommunikation

 • Byte av bolagsnamn till Abliva (tidigare NeuroVive Pharmaceutical).
 • Virtuell kapitalmarknadsdag i juni.
 • Mitokondriedag i september.

Finansiellt

 • Riktad emission om 20 MSEK till nordisk life science-investerare Hadean Ventures i juni. Dr Roger Franklin, partner på Hadean Ventures, valdes in som ledamot i Ablivas styrelse.
 • Företrädesemission i maj inbringade cirka 67 MSEK i emissionslikvid före avdrag för emissionskostnader.

Övrigt

 • Magnus Persson lämnade styrelsen för att fokusera på sin roll som grundare och partner i Eir Ventures.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ellen Donnelly utsågs till ny VD den 3 februari 2021.
 • Licensavtalet med Fortify Therapeutics, avseende utveckling av en lokalbehandling för Lebers hereditära optikusneuropati (LHON), avslutades.
 • KL1333 fas 1b - sju av åtta patienter har doserats.
 • Nytt datum för årsstämman – 20 maj 2021.

Finansiell information

Oktober-December 2020*

 • Nettoomsättning: 112 (49) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 1 602 (1 000) KSEK
 • Resultat före skatt: -13 067 (-27 112) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,04 (-0,15) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,04 (-0,15) SEK

Januari-December 2020

 • Nettoomsättning: 216 (134) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter: 1 648 (3 500) KSEK
 • Resultat före skatt: -59 994 (-77 000) KSEK
 • Resultat per aktie: -0,24 (-0,45) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning: -0,24 (-0,45) SEK

* APM Alternativt nyckeltal, se definitioner på sidan 19.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida www.abliva.com