19:22:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abliva är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Portföljen omfattar projekt i olika skeden och sträcker sig från tidig upptäcktsfas till klinisk fas. Bolaget gick tidigare under namnet NeuroVive Pharmaceutical.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-04-28 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-04-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-17 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-30 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-03-31 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-31 Ordinarie utdelning
2015-03-30 Årsstämma 2015
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-12 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2014-05-09 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-21 Analytiker möte 2014
2013-12-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2013-03-08 Årsstämma 2013
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2012-06-08 Årsstämma 2012
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-02 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-22 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-10 Årsstämma 2011
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-18 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-19 Kvartalsrapport 2009-Q3
2022-06-29 16:30:00

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, RYSSLAND, BELARUS, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva”) eller ”Bolaget”) offentliggör idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes av Bolaget den 1 juni 2022 (”Företrädesemissionen”) har slutförts. I Företrädesemissionen tecknades 44 145 792 aktier, motsvarande cirka 30,1 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 2 313 536 aktier, motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter och 100 088 596 aktier, motsvarande cirka 68,3 procent av Företrädesemissionen, av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades således totalt till 100 procent, vilket innebär att Abliva tillförs cirka 51,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen var en del av en finansiering om totalt 200 miljoner kronor som även inkluderade en riktad emission om 150 miljoner kronor till främst nya life science-specialistinvesterare samt institutionella investerare.

Genom Företrädesemissionen tillförs Abliva cirka 51,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 8 MSEK. Det slutliga utfallet visar att 44 145 792 aktier, motsvarande cirka 30,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 2 313 536 aktier, motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter och 100 088 596 aktier, motsvarande cirka 68,3 procent av Företrädesemissionen, av emissionsgaranter.

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 7 327 396,20 SEK från 45 487 562,05 SEK till 52 814 958,25 SEK och antalet aktier ökar med 146 547 924 aktier från 909 751 241 aktier till 1 056 299 165 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 15 procent.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm pågår under kortnamnet ABLI BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 27, 2022. Därefter kommer BTA omvandlas till aktier efter cirka en vecka.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 8 juni 2022. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

"Företrädesemissionen är en viktig del av den totala finansieringen om 200 MSEK som offentliggjordes den 1 juni", säger Ellen Donnelly, VD för Abliva AB. "Vi välkomnar och tackar våra nya, långsiktiga life science-specialistinvesterare samt institutionella investerare och våra nuvarande aktieägare för att ni deltog i denna finansieringsrunda. Till skillnad från många finansieringsrundor som görs idag för att säkerställa fortsatt verksamhet, kommer denna kapitalanskaffning att finansiera vår ledande tillgång, KL1333, till en viktig interimsanalys i dess potentiella registreringsgrundande studie och utveckla vårt andra program, NV354, till klinik. Storleken på denna kapitalresning under rådande förutsättningar är en bekräftelse från nya och gamla aktieägare på vårt team, vår strategi och vår portfölj.” Nu skiftar vi fokus tillbaka till vårt syfte – att utveckla terapier för patienter med primära mitokondriella sjukdomar”, sa Donnelly.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB och Van Lanschot Kempen är finansiella rådgivare till Abliva och Cirio Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Abliva i samband med Företrädesemissionen. Erik Penser Bank är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Erik Penser Bank AB och Van Lanschot Kempen.