19:31:33 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-03-26 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-03-08 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-17 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-30 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-03-31 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-31 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2015-03-30 Årsstämma 2015
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-12 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-09 Årsstämma 2014
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-21 Analytiker möte 2014
2013-12-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-11 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2013-03-08 Årsstämma 2013
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-11 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2012-06-08 Årsstämma 2012
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-02 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-22 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-10 Årsstämma 2011
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-18 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-11 X-dag ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-19 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abliva är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Portföljen omfattar projekt i olika skeden och sträcker sig från tidig upptäcktsfas till klinisk fas. Bolaget gick tidigare under namnet NeuroVive Pharmaceutical.
2023-11-14 20:15:00

Abliva AB ("Abliva" eller "Bolaget") och USA-baserade Owl Therapeutics meddelade idag undertecknandet av ett licens- och samarbetsavtal för Ablivas NeuroSTAT® för behandling av måttlig till svår traumatisk hjärnskada.

Enligt avtalet kommer Owl Therapeutics (San Antonio, Texas), ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas med fokus på utveckling av diagnostikdrivna behandlingar för traumatisk hjärnskada (TBI) och hjärnhälsa, att få en global licens (exklusive Kina och Sydkorea) för att utveckla, tillverka och kommersialisera NeuroSTAT.

Enligt villkoren i avtalet är Abliva berättigat att erhålla upp till 43,65 miljoner USD i milstolpsbetalningar (exklusive royalties), varav 1,15 miljoner USD kommer att betalas då specifika kliniska och regulatoriska milstolpar uppnåtts, med ytterligare upp till 42,5 miljoner USD som ska betalas då kommersiellt relaterade milstolpar uppnåtts. Dessutom är Abliva berättigat till medelhöga ensiffriga royaltybetalningar (baserade på nettoomsättning) vid kommersialisering. Owl Therapeutics kommer att ansvara för samtliga kostnader i samband med utveckling, tillverkning och kommersialisering av NeuroSTAT. Avtalet betonar samarbete och Ablivas team kommer fortsätta att vara involverade och bidra till operativa och strategiska element av programmet. Detta sker genom ett överenskommet och tidsbegränsat åtagande avseende vissa av Ablivas medarbetare.

-NeuroSTAT har varit en viktig tillgång för Abliva under många år, och vi är väldigt glada över att ha hittat rätt partner att ta detta program genom utveckling och till patienter över hela världen som drabbats av TBI. Vi är nöjda över att vi i detta avtal säkerställer att Ablivas expertis kommer att finnas tillgänglig medan Owl driver programmet framåt, samt att avtalet har potential att generera betydande intäkter till Abliva", säger Ellen Donnelly, VD för Abliva.

-Abliva utmärker sig som en exceptionell partner för Owl Therapeutics, och vi ser med spänning fram emot att dra nytta av båda teamens styrkor i vårt gemensamma åtagande att driva NeuroSTAT framåt, säger William E. Haskins, medgrundare och VD för Gryphon Bio, som äger Owl Therapeutics. Vi ser fram emot att fokusera vårt teams vetenskapliga, kliniska och affärsmässiga erfarenhet på denna potentiellt revolutionerande behandling för militära och civila TBI-patienter.

TBI är ett betydande folkhälsoproblem som drabbar miljontals individer årligen genom olyckor, fall, idrottsskador och militära strider. TBI uppstår när en plötslig yttre kraft eller stöt mot huvudet stör den normala hjärnfunktionen, vilket leder till ett brett spektrum av kognitiva, fysiska och känslomässiga symtom. De långtgående effekterna av TBI sträcker sig bortom den enskilda patienten och utgör en betydande ekonomisk börda för hälso- och sjukvårdssystemen och samhället. Dessutom understryker den känslomässiga och ekonomiska belastningen på drabbade individer och deras familjer det akuta behovet av fortsatt forskning och framsteg inom prevention, diagnostik och behandling av TBI. Insatser i denna riktning är avgörande inte bara för patientnyttan utan också för att mildra de socioekonomiska konsekvenserna av detta komplexa och genomgripande hälsoproblem.