10:28:30 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abliva är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Portföljen omfattar projekt i olika skeden och sträcker sig från tidig upptäcktsfas till klinisk fas. Bolaget gick tidigare under namnet NeuroVive Pharmaceutical.

Kalender

2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-03-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-20 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-17 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-30 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-21 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-03-31 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-31 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2015-03-30 Årsstämma 2015
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-12 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-09 Årsstämma 2014
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2014-01-21 Analytiker möte 2014
2013-12-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2013-03-08 Årsstämma 2013
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2012-06-08 Årsstämma 2012
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-02 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-22 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-10 Årsstämma 2011
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-18 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-11 Ordinarie utdelning ABLI 0.00 SEK
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-19 Kvartalsrapport 2009-Q3
2021-05-19 18:10:00

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar (PMD), meddelar idag positiva säkerhetsdata och farmakokinetiska data från den dubbelblindade, randomiserade, placebokontrollerade fas 1a/b-studien med KL1333, samt tecken på effekt i relevanta kliniska effektmått hos patienter med primära mitokondriella sjukdomar.

Det primära syftet med den dubbelblindade, randomiserade, placebokontrollerade fas 1a/b-studien var att utvärdera säkerheten och omsättningen i kroppen för KL1333, Ablivas läkemedelskandidat för oral långtidsbehandling av PMD, hos både friska frivilliga och hos patienter. Data från studien bekräftar data för ökande engångsdoser från en tidigare fas 1-studie och visar för första gången data för multipla ökande doser från friska frivilliga samt upprepad daglig dosering i patienter. Studien innehöll en analys av kostens inverkan och uppdelad dosering av KL1333 hos friska frivilliga samt en fullständig sammanfattning av farmakokinetiska (för omsättning i kroppen) parametrar hos både friska frivilliga och patienter med primära mitokondriella sjukdomar.

”Det här är en mycket viktig klinisk prövning för personer med primära mitokondriella sjukdomar. Studieresultaten stöder den fortsatta utvecklingen av denna innovativa behandlingssubstans mot de senare faserna inom läkemedelsutveckling, i en patientpopulation med stora medicinska behov. Jag ser fram emot ett fortsatt aktivt samarbete med Abliva när de tar sin portfölj med nya läkemedelskandidater vidare mot marknadsgodkännande”, säger dr Robert Pitceathly, ansvarig prövare för del 1b av studien, klinisk forskare och medlem av det brittiska medicinska forskningsrådet (MRC) samt överläkare i neurologi vid University College London (UCL) Queen Square Institute of Neurology och National Hospital for Neurology and Neurosurgery.

I en kohort av åtta patienter med primära mitokondriella sjukdomar (sex doserade med KL1333, två med placebo), fanns det tecken på effekt i väletablerade relevanta kliniska effektmått, däribland två olika patientrapporterade mått på uttalad trötthet och utmattning (eng. fatigue) och ett funktionsmått, så kallat 30-Second Sit to Stand. Även om studien inte främst var utformad för att utvärdera effekt och doseringen endast varade i 10 dagar var den genomsnittliga förändringen numeriskt större hos de patienter som doserades med KL1333 jämfört med placebogruppen, för alla tre effektmått. Dessutom fanns det ett samband mellan nivåerna av KL1333 i patienterna och effekt.

”Vi var mycket nöjda med att se förändringen i två oberoende skalor för uttalad trötthet och utmattning efter bara 10 dagars dosering, eftersom det antyder att KL1333 genom sin verkningsmekanism fungerar snabbt. Det stärker vår tillförsikt vad gäller användandet av uttalad trötthet och utmattning som ett primärt effektmått i vår kommande kliniska studie. Det faktum att patienterna med störst exponering av KL1333 fick bäst effekt med kliniskt meningsfulla förbättringar för alla tre effektmåtten, stöder vårt kliniska program när vi går vidare till vår fas 2/3-studie”, säger Ablivas medicinska chef Magnus Hansson.

Som Abliva tidigare meddelat förekom det inga allvarliga biverkningar under studien. En ytterligare granskning av säkerhetsdata bekräftar att det inte har förekommit några tecken på ogynnsamma effekter och förstärker den höga säkerhetsprofilen hos KL1333 efter dosering i över 100 friska frivilliga och patienter under utvecklingen. KL1333 var i allmänhet väl tolererat av både patienter och friska frivilliga. Den huvudsakliga dosbegränsande faktorn var tolerans mot biverkningar i mag-tarmkanalen, vilka mildrades genom att ge substansen två eller tre gånger per dag.

Dessutom har en andra farmakologisk studie som utvärderar samverkan mellan KL1333 och sju enzymer (CYP) som bryter ned andra läkemedel nyligen slutförts. I studien förekom endast en begränsad hämning av ett av de mindre vanliga enzymen (CYP1A2) i kohorten, vilket ytterligare stärker programmet framåt i utvecklingen.

”Det här datapaketet ökar vår tillförsikt inför vår kommande fas 2/3-studie, eftersom vi har bekräftat säkerheten hos KL1333, sett tidiga tecken på effekt från relevanta kliniska utfallsmått och fastställt ett bra doseringsschema”, säger Ablivas vd Ellen Donnelly. ”Bolaget kommer nu att granska samtliga data och arbeta på att slutföra det kliniska prövningsprotokollet för att gå vidare till att lämna in en IND-ansökan senare i år.”