02:55:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Acarix är ett diagnostikbolag. Bolaget har utvecklat en teknologi som möjliggör identifiering av kranskärlssjukdomar. Bolagets produkt är ett icke-invasivt test som sätts med en lapp på patienten för att analysera ljud från hjärtat. Idag innehas verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2009 som en avknoppning från Coloplast. Huvudkontoret ligger i Malmö.
2024-02-15 08:00:00

Fokus mot USA och hållbar tillväxt

Som nyutnämnd VD är jag hedrad att få leda Acarix och dela en del av våra vision för framtiden. Fokus är nu att genomföra en omfattande analys av vår verksamhet för att öka effektiviteten och förbättra resultatet. Genom att noggrant undersöka varje aspekt av vår verksamhet, från produktionsprocesser till marknadsstrategier, strävar vi efter att optimera prestanda och leverera större värde till våra aktieägare. Centralt i vårt strategiska fokus är USA-marknaden, vår största och tydligaste marknadsmöjlighet. Vi är dedikerade till att skapa avkastning på denna nyckelmarknad genom att implementera initiativ som syftar till att driva på nyttjandet av våra produkter och ta en större andel av marknaden.

Utdrag ur VD Aamir Mahmood´s kommentar till bokslutskommunikén.

Fjärde kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022

 • Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 1 174 kSEK (1 653).
 • Bruttoresultatet uppgick till 1 028 kSEK (1 329) vilket motsvarar en bruttomarginal om 88 % (80 %) och en förbättring med 8 % enheter jämfört med samma period 2022
 • Under kvartalet såldes 5 (13) CADScor®System och 2 139 (2 138) patcher
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 23 027 kSEK (23 942)
 • Resultat före skatt uppgick till –22 064 kSEK (–22 612)
 • Periodens nettokassaflöde uppgick till 27 319 kSEK (-18 361)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,03 SEK (–0,09)

Räkenskapsåret 2023 jämfört med 2022

 • Intäkterna under året uppgick till 6 241 kSEK (5 822).
 • Bruttoresultatet uppgick till 5 298 kSEK (4 621) vilket motsvarar en bruttomarginal om 85 % (79 %) och en förbättring med 6 % enheter jämfört med samma period 2022
 • Under året såldes 41 (61) CADScor®System och 9 259 (8 650) patcher
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 82 851 kSEK (81 095)
 • Resultat före skatt uppgick till –77 839 kSEK (–76 895)
 • Nettokassaflödet uppgick till 24 865 kSEK (-5 989)
 • Likvida medel uppgick till 35 149 kSEK (11 161)
 • Resultat per aktie uppgick till –0,16 SEK (–0,31). Inga utspädningseffekter uppkom.
 • Antal aktier per balansdagen uppgår till 737 188 816 (251 972 194)

Händelser under fjärde kvartalet 2023

 • Den 10 oktober meddelade bolaget att VD Helen Ljungdahl Round sjukskrivits för behandling av cancer under en förväntad period om cirka sex månader. Styrelsen har med omedelbar verkan utsett Fred Colen till tillförordnad VD under Helens sjukskrivning.
 • Den 20 oktober meddelade bolaget det slutliga utfallet i nyemissionen av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Acarix tillförs genom Företrädesemissionen sammanlagt cirka 54,3 MSEK före avdrag av kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
 • Den 16 november meddelade bolaget att beslut fattats om en riktad nyemission av 12 600 000 aktier som garantiersättning riktat till de garanter som valde aktieersättning för ingångna botten- och toppgarantiåtaganden.
 • Den 23 november meddelade bolaget att Southeast Louisiana VA Healthcare System beställde ytterligare patcher till Slidell- och Baton Rouge-anläggningarna.
 • Den 30 november meddelade bolaget att man ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Orsaken till förändringen var Carnegie Investment Bank AB:s uppköp av Penser Bank AB.
 • Den 13 december meddelade bolaget en ny försäljningsstruktur i USA som syftar till att ytterligare förstärka närvaron på den amerikanska marknaden.

Händelser efter den 31 December 2023

 • Den 1 februari meddelade bolaget att styrelsen utsett Aamir Mahmood till ny VD och tillträder sin tjänst omedelbart. Aamir Mahmood efterträder tillförordnad VD Fred Colen samt Helen Ljungdahl Round som har beslutat att inte återgå till sin tjänst senare under 2024
 • Den 1 februari meddelade bolaget att styrelsen beslutat om att genomföra en riktad nyemission motsvarande en emissionslikvid om cirka 33,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen. Den Riktade Emissionen är villkorad av ett beslut från extra bolagsstämma i Bolaget som planeras att hållas den 21 februari 2024.
 • Den 1 februari meddelade bolaget att CADScor System har adderats till det federala upphandlingskontraktet i USA. Det nationella kontraktet förenklar inköp och möjliggör för Veterans Affairs Healthcare (VA) och andra federala myndigheter att mer effektivt upphandla Acarix CADScor Sys

Årsredovisningen 2023 finns tillgänglig på bolagets hemsida den 23 april 2023.
Ordinarie bolagsstämma 2024 äger rum den 14 maj 2024.

Länk till rapporten: https://www.acarix.com/for-investors/financial-reports-and-calendar