22:49:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Acarix är ett diagnostikbolag. Bolaget har utvecklat en teknologi som möjliggör identifiering av kranskärlssjukdomar. Bolagets produkt är ett icke-invasivt test som sätts med en lapp på patienten för att analysera ljud från hjärtat. Idag innehas verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2009 som en avknoppning från Coloplast. Huvudkontoret ligger i Malmö.
2023-08-31 08:00:00

Dragkraft på den amerikanska marknaden återspeglar övergången till en ny kommersiell modell

Under 2022 påbörjades omställningen av Acarix till fullt kommersiellt fokus på den amerikanska marknaden. Omställningen resulterade snabbt i en genombrottsorder från US Veterans Health Administration (VA), den största vårdgivaren i USA, i början av Q1 2023. Sedan dess har vi fortsatt att utveckla denna möjlighet vilket har lett till försäljningsorder från ytterligare VA-sjukhus och införande av CADScor-systemets kliniska arbetsflöde i standardrutinerna. Dessutom går vi vidare i förhandlingarna om ett nationellt VA-kontrakt som täcker USA tidigare än beräknat.

Parallellt har vi fortsatt att expandera vår geografiska täckning i USA och har nu en säljkår på över 40 säljare som täcker alla amerikanska stater under en kommersiell ledare. Det förstärkta teamet har tillfört djup kardiovaskulär expertis, ett brett nätverk och access till våra viktigaste försäljningskanaler. Antalet demonstrationer och utvärderingar har ökat trefaldigt under de senaste två månaderna, vilket ger en indikation på effekten teamet kommer att generera nu när de är helt igång.

Försäljningen i USA har i år tredubblats jämfört förra året till 1,9 MSEK. Ökningen drivs av nya affärer och en nyttjandegrad av CADScor systemen på i genomsnitt 3,3 patienter per dag. En siffra som är nästan dubbelt så hög som vi tidigare rapporterat i Tyskland.

Utdrag ur VD Helen Ljungdahl Rounds kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022

 • Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 1 540 kSEK (1 680). Bruttoresultatet uppgick till 1 291 kSEK (1 317) vilket motsvarar en bruttomarginal om 84% (78%) och en förbättring med 6% enheter jämfört med samma period 2022.
 • Under kvartalet såldes 10 (20) CADScor®System och 2 682 (1 880) patcher.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 23 186 kSEK (19 698).
 • Resultat före skatt uppgick till –22 004 kSEK (–18 420).
 • Periodens nettokassaflöde uppgick till 9 114 kSEK (-19 177).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,05 SEK (–0,07).

Första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022

 • Intäkterna under första halvåret uppgick till 3 495 kSEK (3 005). Bruttoresultatet uppgick till 2 978 kSEK (2 371) vilket motsvarar en bruttomarginal om 85% (79%) och en förbättring med 6% enheter jämfört med samma period 2022.
 • Under halvåret såldes 22 (34) CADScor®System och 5 217 (4 440) patcher.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 41 307 kSEK (35 500).
 • Resultat före skatt uppgick till –38 484 kSEK (–33 267).
 • Nettokassaflödet uppgick till 14 253 kSEK (–33 992).
 • Likvida medel uppgick till 26 299 kSEK (50 323).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,10 SEK (–0,13). Inga utspädningseffekter uppkom.
 • Antal aktier per balansdagen uppgår till 452 868 010 (251 972 194).

Händelser under andra kvartalet 2023

 • Den 3 april meddelade bolaget ett nytt strategiskt samarbete med CompleMed, en landstäckande säljorganisation med fokus på den amerikanska kardiologimarknaden. Partnerskapet utökar Acarix försäljningsorganisation med 16 ytterligare försäljningsteams som täcker initialt 30 nya stater på den amerikanska marknaden, vilket resulterar i en nuvarande geografisk marknadstäckning på 43 stater.
 • Den 4 april meddelade bolaget att Styrelsen beslutat om att genomföra en nyemission av 21 057 443 aktier till en teckningskurs om 0,45 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om cirka 9,5 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen.
 • Den 11 april skickade bolaget ut kallelsen till årsstämman torsdagen den 11 maj 2023 klockan 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.
 • Den 20 april publicerar bolaget sin årsredovisning för år 2022.
 • Den 9 maj meddelade bolaget att man i samarbete med American College of Cardiology (ACC) upprättat en första upplaga av ett kliniskt protokoll för CADScor-systemet. Protokollet fastställer ett arbetsflöde för CADScor-systemet som ett diagnostiskt hjälpmedel för patienter med stabil bröstsmärta.
 • Den 11 maj publicerade bolaget delårsrapport för första kvartalet 2023.
 • Den 16 maj meddelade bolaget tilldelningen av 2023 Catalyst Program Award inom Life Sciences-sektorn av Business Sweden. Catalyst-programmet är utformat för att stödja och påskynda tillväxten av Sveriges mest innovativa och lovande företag genom att tillhandahålla skräddarsytt kommersialiseringsstöd, rådgivning och coachning på en vald marknad.
 • Den 17 maj meddelade bolaget att kunden Abo-Auda Associates Cardiologists i Texoma, Texas kommer att använda CADScor®System som ett rutinmässigt diagnostiskt hjälpmedel vid bedömning av patienter med stabil bröstsmärta.
 • Den 22 maj meddelade bolaget resultatet vid utnyttjandet av teckningsoptioner och tillförs cirka 21,6 mSEK före avdrag för transaktionskostnader. Samtidigt beslutas om en riktad nyemission med ett konsortium av befintliga aktieägare och tillförs cirka 2,7 mSEK före transaktionskostnader.

Händelser efter den 30 juni 2023

 • Den 28 augusti meddelade bolaget utnämningen av Dr. Deepak R. Talreja, MD, som ny medicinsk rådgivare. Med en imponerande bakgrund inom kardiologi tillför Dr. Talreja bred kunskap och expertis till Acarix, vilket ytterligare stärker bolagets engagemang för att transformera tidig hjärtdiagnostik med hjälp av banbrytande akustisk och AI-baserad teknologi.
 • Den 29 augusti meddelade bolaget betydande framsteg i användningen av CADScor System inom Veterans Administration (VA), den största vårdgivaren i USA. VA Healthcare System i sydöstra Louisiana har nu godkänt inkluderingen av CADScor System i dess Standard Operating Procedure (SOP) för riskstratifiering av symtomatiska patienter med misstänkt kranskärlssjukdom (CAD). Vidare har ytterligare ett VA sjukhus - Biloxi VA Medical Center (VA Gulf Coast Veterans Healthcare System) lagt första order på CADScor System med tillhörande patcher.

Länk till rapporten: https://www.acarix.com/for-investors/financial-reports-and-calendar