15:16:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Acarix är ett diagnostikbolag. Bolaget har utvecklat en teknologi som möjliggör identifiering av kranskärlssjukdomar. Bolagets produkt är ett icke-invasivt test som sätts med en lapp på patienten för att analysera ljud från hjärtat. Idag innehas verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2009 som en avknoppning från Coloplast. Huvudkontoret ligger i Malmö.
2022-08-25 08:00:00

Stort intresse och positiv utveckling på den amerikanska marknaden

Vi kan nu konstatera att vår Go-To-Market strategi i USA börjat generera resultat. Under första halvåret fokuserade vi på en systematisk uppbyggnad av vår affärsverksamhet på den amerikanska marknaden. Vi erhöll de första affärerna i USA under Q1 och under Q2 tog vi hem ytterligare order av CADScor®System. Totalt sett ökade nettoomsättningen för kvartalet med 90 procent jämfört med 2021, och bruttomarginalen ökade från 72 procent till 78 procent. Vi har lyckats med att skapa ett bra momentum och håller fast vid målsättningen om minst 3 000 sålda system vid slutet av 2024.

Utdrag ur VD Helen Ljungdahl Rounds kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021

 • Intäkterna ökade med 91 procent till 1 680 kSEK (878), med ett bruttoresultat om 1 317 kSEK (632) och en bruttomarginal om 78,4 procent (72,0).
 • Under andra kvartalet såldes 20 (14) CADScor®System och 1 880 (1 530) engångspatcher.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 19 698 kSEK (13 725).
 • Resultat före skatt uppgick till –18 420 kSEK (–13 092).
 • Periodens nettokassaflöde uppgick till –19 177 kSEK (–15 327).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,07 SEK (–0,09). Inga utspädningseffekter uppkom.

Första halvåret 2022 jämfört med 2021

 • Under första halvåret såldes totalt 34 (28) CADScor®- System och 4 440 (2 790) patcher, vilket generade intäkter på 3 005 kSEK (1 600) med ett bruttoresultat om 2 371 kSEK (1 162), motsvarande en bruttomarginal på 78,9 procent (72,6).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 35 500 kSEK (25 938).
 • Resultat före skatt uppgick till –33 267 kSEK (–24 815).
 • Nettokassaflödet uppgick till 33 992 kSEK (–24 920).
 • Behållning av likvida medel uppgick till 50 323 kSEK (39 142).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,13 SEK (–0,18). Inga utspädningseffekter uppkom.
 • Antal aktier uppgår till 251 972 194 (141 045 037)

Händelser under andra kvartalet 2022

 • Den första april meddelande bolaget att Food and Drug Administration (FDA) i USA har begärt kompletterande dokumentation för granskningen av Acarix ansökan om Breakthrough Designation-status för sin innovativa AI-baserade teknik för diagnos av hjärtsvikt i USA. ”Vi uppskattar FDA:s noggrannhet och återkoppling när det gäller granskning av vår ansökan om Breakthrough Designationstatus för vår AI-baserade diagnostiska teknik för hjärtsvikt. Teamet prioriterar nu arbetet utifrån de konkreta förslag till komplettering vi erhållit så att vi kan svara FDA så snart som möjligt. Vårt mål är att utöka vår AI-baserade teknologi till att även inkludera hjärtsvikt, där snabb tillgång till diagnostisk information också kan vägleda optimal patientvård och ge förbättrade kliniska resultat snabbare”, säger VD Helen Ljungdahl Round
 • Som ett av tolv ledande företag inom hälso- och sjukvårdssektorn presenterade Acarix sin syn på de senaste trenderna inom precisionsmedicin och den senaste innovativa tekniska utvecklingen inom life science. Presentationen hölls på Naventus Health Care Summit 2022 den 10 maj.
 • Den 3 juni meddelade Acarix att man tecknat ytterligare ett kommersiellt partnerskap i USA, vilket täcker staterna Tennessee, Kentucky, Mississippi och Alabama. Partnerskapet med Ancillary Care Services LLC har lett till snabba order samt användning av CADScor®System både på regionala kliniker och kliniker på landsbygden för att tillhandahålla snabb och kostnadseffektiv uteslutning av kranskärlssjukdom. ”Vi får ett snabbt genomslag på den amerikanska marknaden med lokala kommersiella partners i valda regioner samtidigt som vi bygger upp vår egen amerikanska försäljningsorganisation. När kliniker nu även får kostnadsersättning när de använder CADScor®Systemet ser vi möjligheter att påskynda marknadsbearbetningen över hela landet”, säger Helen Ljungdahl Round, ordförande och VD för Acarix.
 • Den 10 juni meddelade bolaget att man tecknat ytterligare ett kommersiellt partnerskap som täcker Louisiana och delar av Mississippi. Detta partnerskap med Bio-Rhythms Inc ger tillgång till kardiologiska mottagningar, akutmottagningar och primärvårdsmottagningar i geografiska områden med höga medicinska behov för snabb och kostnadseffektiv uteslutning av kranskärlssjukdomar. ”Min kardiologipraktik vid Louisiana Heart Center har en hög belastning och vi välkomnar den här nya tekniken som kan hjälpa oss att bedöma patienter snabbt. Vi har fått ersättning från försäkringsbolag, vilket indikerar deras godkännande av den här tekniken. Med CADScor®System, förväntar vi oss att kunna ge lågriskpatienter en snabb hjälp och lugn i sinnet, samtidigt som vi börjar se en högre effektivitet i den hjärtsjukvård som vi ger våra patienter”, säger Dr. Marc Bernstein, MD, FACC, FCCP, FSCAI i Slidell, Louisiana.
 • Den 22 juni meddelade bolaget att man tecknat kommersiellt avtal med Strategic Health AK, en Alaska-baserad vårdgivare med särskilt fokus på Alaskas ursprungsbefolkning och patienter i landsbygdsområden. Acarix har erhållit initiala beställningar av CADScor®System som ska användas inom vårdregioner i Alaska. "Jag brinner för att förbättra den övergripande vården, särskilt bland Alaskas ursprungsinvånare och en teknologi som CADScor®System möter direkt ett redan uttryckt behov av snabb bedömning av kranskärlssjukdom på plats i dessa grupper. Att samarbeta med Acarix kommer att bli mycket spännande och jag ser fram emot det samarbete vi kommer att göra för att förbättra hjärtvården i Alaska”, kommenterar Savanah Evans, VD för Strategic Health AK.

Händelser efter den 30 juni 2022

 • Inga händelser

Länk till rapporten : https://www.acarix.com/for-investors/financial-reports-and-calendar