20:35:04 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 X-dag ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Acarix är ett diagnostikbolag. Bolaget har utvecklat en teknologi som möjliggör identifiering av kranskärlssjukdomar. Bolagets produkt är ett icke-invasivt test som sätts med en lapp på patienten för att analysera ljud från hjärtat. Idag innehas verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2009 som en avknoppning från Coloplast. Huvudkontoret ligger i Malmö.
2023-03-14 13:25:00

Acarix, ledande inom akustisk och AI-baserad hjärtdiagnostik, tillkännagav idag publiceringen av en ny studie i den ansedda vetenskapliga tidskriften Heart. Studien styrker användningen av CADScor®System för att utesluta kranskärlssjukdom hos lågriskpatienter med bröstsmärtor. Resultatet visar på potentialen att kunna minska behovet av ytterligare, onödiga kliniska utredningar i denna patientgrupp med nästan 50 %.

Den kliniska studien, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Heart av Rasmussen et al, undersökte den diagnostiska prestandan hos Acarix CADScor System på 1 683 patienter som sökte vård för stabila bröstsymtom och som remitterades vidare till kranskärls-CT-angiografi. Studien utvärderade också potentialen hos CADScor System att minska andelen lågriskpatienter som genomgår onödiga hjärtutredningar baserat på enbart ESC-PTP-riktlinjer.

Studien visade att CADScor System kunde med mycket hög noggrannhet utesluta kranskärlssjukdom (CAD) i patientgruppen. Vidare visade studien att nästan hälften av patienterna (i gruppen ESC-PTP 5 % till ≤15 %) kunde omklassificeras till lägre risk, utan att öka prevalensen av obstruktiv CAD, och därmed kunna utredas med CADScor System istället med tydlig potential att kunna minska andel onödiga kliniska utredningar i allt större patientgrupper.

"Detta är ännu en mycket stark studie för Acarix som validerar vår AI-baserade teknologi och visar vilket värde den tillför hälso- och sjukvården. Möjligheten att omklassificera patienter till en lägre riskgrupp är kliniskt relevant och skapar förutsättningar för ökad penetration av CADScor System, vilket leder till snabbare patientutvärderingar, undvikande av onödiga tester och minskade kostnader för klinisk diagnostik”, kommenterar Helen Ljungdahl Round, Acarix VD.

"När man använder traditionella kliniska sannolikhetsmodeller, såsom ESC-PTP, kan patientgrupper med låg sannolikhet för kranskärlssjukdom vara kliniskt utmanande, både ur ett patientvolymperspektiv och ur ett kliniskt beslutsfattande perspektiv", kommenterade Docent Samuel Emil Schmidt, Acarix medgrundare och medförfattare av studien.
”Ett viktigt resultat i studien är att användningen av CADScor-systemet kan bringa klarhet i den stora mellanriskgruppen (5% till ≤15% ESC-PTP) och avgöra om patienten ska skickas hem eller hänvisas vidare ytterligare undersökningar.”