20:31:15 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-10 X-dag ordinarie utdelning ATIC 0.00 SEK
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning ATIC 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning ATIC 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2022-02-09 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning ATIC 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning ATIC 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning ATIC 0.50 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning ATIC 0.50 SEK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorSällanköp
IndustriResor & Fritid
Actic Group är en koncern med verksamhet inom frisk- och hälsovård. Bolaget driver idag friskvårdsanläggningar runtom den nordiska marknaden. Inom koncernen erbjuds utbildade instruktörer, personliga tränare samt gruppträning och simanläggningar. Majoriteten av anläggningarna återfinns i anslutning till kommunala byggnader där Actic samarbetar och har avtal med vardera kommun. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2022-03-07 17:15:00

Ljungsåsa 1:241 Fastigheter Holding AB (”Ljungsåsa Fastigheter”), ett helägt dotterbolag till The Pure Circle AB och ägare av 4 353 832 aktier i Actic Group AB (”Actic” eller ”Bolaget”), motsvarande cirka 27,39% av samtliga aktier i Actic, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma i samband med att Ljungsåsa Fastigheter (a) infriar ingången teckningsförbindelse och tecknar sin pro rata-andel, motsvarande 1 741 532 aktier, i den företrädesemission som aktieägarna i Actic har kallats till extra bolagsstämma den 9 mars 2022 för att besluta om (”Företrädesemissionen”), och (b) infriar ingånget garantiåtagande att teckna ytterligare högst 1 393 939 aktier, motsvarande en teckningslikvid om 11,5 MSEK, för det fall Företrädesemissionen inte fulltecknas. Ytterligare information om Företrädesemissionen framgår av pressmeddelande publicerat av Bolaget den 14 februari 2022 och av kallelsen till den extra bolagsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Dispensen beviljandes under förutsättning att aktieägarna inför bolagsstämman i Bolaget informeras om garantiåtagandet och hur stor kapital- respektive röstandel som Ljungsåsa Fastigheter högst kan få genom att teckna aktier utöver sin pro rata-andel vid fullt infriande av garantiåtagandet. Emissionsbeslutet ska även biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Ljungsåsa Fastigheter. Om Ljungsåsa Fastigheter sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Actic uppkommer budplikt.

Ljungsåsa Fastigheters kapital- och röstandel i Bolaget kan, genom att Ljungsåsa Fastigheter infriar sin teckningsförbindelse och tecknar sin pro rata-andel av Företrädesemissionen samt infriar sitt garantiåtagande, komma att uppgå till högst cirka 33,65 procent.

Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2022:09) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).

Rådgivare
Eminova Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors agerar legal rådgivare till Actic i samband med Företrädesemissionen.