12:50:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-15 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-08 Ordinarie utdelning ADVT 0.00 SEK
2023-06-07 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-01 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-10 Ordinarie utdelning ADVT 0.00 SEK
2022-06-09 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-11 Ordinarie utdelning ADVT 0.00 SEK
2021-06-10 Årsstämma 2021
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 Ordinarie utdelning ADVT 0.00 SEK
2020-06-10 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-26 Årsstämma 2019
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Ordinarie utdelning ADVT 0.00 SEK
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Adverty är ett teknikbolag. Bolagets affärsidé är att sammanföra varumärken och människor genom en egenutvecklad displayannonseringsteknik byggd för spel och applikationer. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera på spelupplevelsen med integrerade annonser. Adverty grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2021-12-23 08:05:00

Adverty AB (publ) (”Adverty” eller ”Bolaget”) offentliggör idag avsikten att genomföra ett listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 2022.

Adverty offentliggör idag avsikten att genomföra ett listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 2022. Styrelsen för Adverty gör en sammantagen bedömning att en listning av Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market skapar bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom en förväntad ökad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänheten, institutionella investerare samt andra intressenter. Listningen vid Nasdaq First North Growth Market bedöms vidare utgöra en kvalitetsstämpel mot potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke och en listning vid Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i bolagets utveckling. Listbytet bedöms skapa bättre förutsättningar för ökad synlighet på aktiemarknaden och ett ökat intresse från såväl industriella som institutionella investerare och kunder”, säger Joachim Roos, styrelseordförande Adverty.

Bolaget har initierat en listbytesprocess och avser lämna ytterligare information kring processen under första kvartalet 2022.