02:02:39 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-03-07 10:00:00
  • Affibody och Chiesi Group kommer att i nära samarbete utveckla nya Affibody®-molekyler som innovativa behandlingar för luftvägssjukdomar. 
  • Avtalet breddar Chiesis omfattande forsknings- och utvecklingsprogram riktade mot luftvägssjukdomar med stora ouppfyllda medicinska behov.  
  • Affibody kommer att erhålla en upfrontbetalning, framtida milstolpsbetalningar och royalties, samtidigt som företaget behåller co-promotionrättigheter i Norden.

Solna, Sverige, och Parma, Italien, 7 mars 2023 - Affibody AB (“Affibody”) och Chiesi Farmaceutici S.p.A (“Chiesi Group”) meddelade idag att bolagen har ingått ett samarbets- och licensavtal för att utveckla och kommersialisera innovativa behandlingar för sjukdomar i andningsorganen baserade på Affibodys patentskyddade teknologi. 
 
Avtalet innebär att parterna i nära samarbete ska utveckla upp till tre program baserade på Affibody®-molekyler mot icke offentliggjorda målstrukturer för sjukdomar i andningsorganen. Chiesi kommer att finansiera all tidig forskningsverksamhet, utveckling och efterföljande kommersialisering över hela världen. Detta i linje med sin strategi och sitt engagemang för att erbjuda bästa möjliga vårdnivå för människor som lever med sjukdomar i andningsorganen, genom att inte bara fokusera på behandlingen utan på hela patientupplevelsen. Affibody har behållit en option för co-promotion i Norden.  
 
"Samarbetet med Chiesi ökar tempot i Affibodys strategiska utveckling och stärker konkurrenskraften hos vår teknologi, som nu har validerats både kliniskt och kommersiellt", säger David Bejker, vd för Affibody AB. "Vi är imponerade av Chiesis betydande engagemang och expertis inom utvecklingen av inhalerade läkemedel och har goda förhoppningar om att det här partnerskapet kommer att bidra till att maximera värdet av inhalerade Affibody®-molekyler". 
 
Affibody®-molekylernas begränsade storlek, i kombination med deras robusthet, möjliggör de unika egenskaper som utforskas inom ramen för samarbetet, till exempel bred distribution och långvarig exponering i lungorna, vilket redan har visats i prekliniska försöksmodeller. 
 
"Chiesi är engagerat i forskning, upptäckt och utveckling av nya innovativa behandlingar för luftvägssjukdomar, vilket är en strategisk prioritet för vår organisation. Vårt samarbete med Affibody tillför vår FoU-portfölj ett viktigt nytt angrepssätt som har särskilt intressanta egenskaper inom inhalationsområdet, och vi ser fram emot att utveckla nya behandlingar för människor med ouppfyllda medicinska behov baserat på partnerskapet", kommenterade Thomas Eichholtz, Head of Global Research and Development på Chiesi Group. 
 
Enligt avtalet kan Affibody erhålla upfront-, utvecklings-, regulatoriska och kommersiella milstolpsbetalningar på sammanlagt upp till 214 miljoner USD samt försäljningsbaserade royalties med en medelhög ensiffrig till låg tvåsiffrig procentsats för det första programmet. Avtalet kan utökas till totalt tre (3) program, varvid Affibody har rätt att erhålla upp till 637 miljoner USD i upfront-, utvecklings-, regulatoriska och kommersiella milstolpsbetalningar samt försäljningsbaserade royalties med en medelhög ensiffrig till låg tvåsiffrig procentsats. 

Om Chiesi Group
Chiesi är en internationell, forskningsfokuserad biofarmaceutisk koncern som utvecklar och marknadsför innovativa terapeutiska lösningar inom respiratorisk hälsa, sällsynta sjukdomar och specialistvård. Företagets uppdrag är att förbättra människors livskvalitet och agera ansvarsfullt gentemot både samhället och miljön. 
 
Genom att ändra sin juridiska status till ett välgörenhetsföretag i Italien, USA och Frankrike är Chiesis åtagande att skapa delat värde för samhället som helhet juridiskt bindande och centralt för beslutsfattandet i hela företaget. Som ett certifierat B Corp-företag sedan 2019 är vi en del av en global gemenskap av företag som uppfyller höga krav på social och miljömässig påverkan. Företaget har som mål att uppnå nettonoll-utsläpp senast 2035.
 
Chiesi har över 85 års erfarenhet, bolaget har sitt huvudkontor i Parma (Italien), är verksamt i 30 länder och har fler än 6 000 anställda. Koncernens forsknings- och utvecklingscenter i Parma arbetar tillsammans med sex andra viktiga FoU-centra i Frankrike, USA, Kanada, Kina, Storbritannien och Sverige.

Mer information finns tillgänglig på www.chiesi.com