11:25:37 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-12-23 08:00:00

Solna, Sverige, 23 december, 2022. Affibody Medical AB ("Affibody") meddelar idag att den Europeiska investeringsbanken, EIB, med stöd av InvestEU-programmet, har försett Affibody med lånefacilitet på 20 miljoner euro. Investeringen kommer att användas till att stödja Affibodys forskning och utveckling i Europa kring nästa generations biofarmaceutiska läkemedel mot ouppfyllda medicinska behov inom immunologi och onkologi.

"Vi är mycket glada och tacksamma över stödet från EIB, det stärker våra möjligheter att ta bolaget vidare mot de första potentiella marknadsgodkännandena av en ny klass biologiska läkemedel som kan förbättra och förlänga livet för ett antal patientgrupper", säger David Bejker, vd för Affibody.

Lånefaciliteten består av tre delar, var och en med en löptid på fem år, som blir tillgängliga om företaget uppfyller vissa villkor, bland annat uppnåendet av specifika affärs-, forsknings- och utvecklingsmilstolpar. Om företaget utnyttjar lånefaciliteten kommer EIB att ha rätt till teckningsoptioner utöver räntan på lånebeloppet.

"Att stötta lovande bioteknikföretag i klinisk fas är avgörande för att främja konkurrenskraften hos Europas hälso- och life science-sektor. Detta projekt ligger väl i linje med EIB:s investeringsstrategi och vårt mål att stödja mycket innovativa bioteknikföretag som utvecklar banbrytande biovetenskapliga produkter med potential att förändra och avsevärt förbättra människors liv. Vi är därför glada att kunna stödja Affibodys banbrytande forskning inom behandingar mot cancer och inflammatoriska sjukdomar och hjälpa företaget att utveckla nästa generations biologiska läkemedel", säger Thomas Östros, EIB:s vice ordförande och ansvarig för bankens verksamhet i Sverige.

Om Affibody
Affibody är ett integrerat bioteknikföretag med bred produktpipeline som fokuserar på att utveckla nästa generations innovativa bi- och multispecifika biologiska läkemedel baserade på företagets unika, egenutvecklade plattform, Affibody®-molekyler.

Genom sin validerade affärsmodell har företaget bevisat sin förmåga att identifiera och prioritera strategiska projekt på ett tidseffektivt sätt och med låg risk. Affibody har etablerat flera partnerskap för utveckling och kommersialisering av sina innovationer med internationella läkemedelsföretag. Affibodys huvudägare, Patricia Industries, en del av Investor AB.
 
Mer information finns på: www.affibody.com

Om Europeiska Investeringsbanken
Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens bank och ägs av EU27-medlemsstaterna. EIB är verksam i cirka 160 länder och är världens största multilaterala långivare för klimatprojekt. Banken tillhandahåller långsiktig finansiering för ekonomiskt hållbara investeringar för att bidra till Europeiska unionens politiska mål. EIB-gruppen har fastställt "att säkerställa en rättvis övergång för alla" som ett av de fyra övergripande målen i dess Climate Bank Roadmap 2025. EIB:s ambition är att stödja investeringar i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet på 1 miljard euro under decenniet fram till 2030 och att anpassa all sin nya verksamhet till målen och principerna i Parisavtalet. Projektet stöder Horizon Europe’s prioriteringar för att stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund och det europeiska forskningsområdet (ERA), särskilt globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft inom hälsa samt forskning, utveckling och innovation.

Ansvarsfriskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Även om Affibody anser att prognoserna är baserade på rimliga antaganden är framåtblickande uttalanden förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter. Det innebär att de faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från förväntningarna i sådana framåtblickande uttalanden.