03:13:06 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-01-05 13:00:00

Solna, Sverige, 5 januari, 2023. Affibodys partner ACELYRIN, Inc. tillkännagav idag initiala 12-veckors oblindade data från en fas 2b/3-studie av izokibep i patienter med måttlig till svår hidradenitis suppurativa (HS).

• Izokibep når höga nivåer av Hidradenitis Suppurativa Clinical Responses (HiSCR) i en oblindad del av den pågående fas 2b/3-studien.
• Säkerhetsdata överensstämmer med tidigare prövningar med izokibep såväl som med andra läkemedel inom IL-17Ai- klassen, utan ökad risk för infektioner, inklusive candidainfektioner.

Den oblindade delen (Del A) av fas 2b/3-studien (NCT05355805) utvärderade klinisk respons och säkerhet för izokibep administrerat via subkutan injektion till trettio (30) patienter med måttlig till svår HS. Behandling med izokibep ledde till höga nivåer av HiSCR-svar, där låga eller inga placebosvar vanligtvis rapporterats. Den rapporterade säkerhetsdatan överensstämde både med tidigare studier av izokibep såväl som med andra läkemedel inom IL-17Ai-klassen. Det fanns inga tecken på ökad risk för infektioner och inga candidainfektioner rapporterades i denna studie.
 
Alla data från Del A av denna studie kommer att presenteras på en framtida vetenskaplig konferens. Den dubbelblindade, placebokontrollerade Del B av denna fas 2b/3-studie pågår, och baserat på resultaten i Del A kommer ACELYRIN att påskynda initieringen av en andra, bekräftande studie i HS.
 
Om hidradenitis suppurativa
Hidradenitis suppurativa (HS) är en autoimmun sjukdom som kännetecknas av inflammation i de exokrina körtlarna som leder till hudbölder, smärta, ärrbildning, dålig lukt samt en förödande påverkan på patientens livskvalitet och förmåga att utföra dagliga sysslor. HS är vanligtvis smärtsamt och kan avsevärt begränsa vardagliga aktiviteter som att gå, kramas, röra sig och sitta.
 
Om izokibep
Izokibep har till dags dato adminstrerats till mer än 300 patienter där flera behandlats upp till tre år. Izokibep är ett litet interleukin-17A-hämmande (IL-17A) terapeutiskt protein som har utvecklats för att övervinna begränsningarna med monoklonala antikroppar. På grund av dess höga bindningsstyrka och låga molekylära storlek når izokibep höga exponeringsnivåer i kroppen efter en enstaka subkutan injektion, jämfört med monoklonala antikroppar där administration genom infusion vanligen krävs för att nå motsvarande nivåer.
 
Izokibep baseras på Affibodys egenutvecklade plattform, Affibody®-molekyler och utvecklas i samarbete med Inmagene Biopharmaceuticals Co. Ltd. och ACELYRIN Inc. Affibody har behållit marknadsföringsrättigheterna för de nordiska länderna.