23:18:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Allgon är en aktör inom industriell radiostyrning. Bolaget utvecklar system och produkter med olika industriella tillämpningsområden till kunder runtom i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har global verksamhet via flertalet dotterbolag, med fokus på tung industri och standardiserade system. Utöver huvudverksamheten bedrivs forskning och utveckling inom området Connectivity.

Kalender

2022-02-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK
2021-05-10 Årsstämma 2021
2021-05-10 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-03 15-6 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-25 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK
2019-05-13 Årsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-18 Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-16 Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-08 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-04 Årsstämma 2017
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-26 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Split ALLG B 50:1
2016-05-07 Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK
2016-05-04 Årsstämma 2016
2016-05-04 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-23 Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK
2013-04-22 Årsstämma 2013
2013-03-11 Extra Bolagsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-04-20 Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-19 Årsstämma 2012
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK
2011-05-04 Årsstämma 2011
2011-05-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-25 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK
2010-04-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-05-28 Ordinarie utdelning ALLG B 0.00 SEK
2009-05-27 Årsstämma 1
2009-05-12 Kvartalsrapport 2009-Q1
2006-05-30 Split ALLG B 10:1
2021-02-23 11:25:00

Den 9 februari 2021 meddelade Allgon AB (publ) (”Allgon”) samtliga innehavare av dess seniora säkerställda obligationer 2018/2022 med rörlig ränta och ISIN: SE0011282649 (”Obligationerna”) att Allgon utövar sin rätt att påkalla förtida inlösen av samtliga utestående Obligationer i enlighet med villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).

Inlösen är villkorat av att Allgon ingår ett facilitetsavtal om 300 000 000 kronor (i enlighet med det separata pressmeddelande som offentliggjordes den 5 februari 2021) innan Avstämningsdagen (som definierat nedan) (”Villkoret”). Allgon bekräftar härmed att Villkoret är uppfyllt.

Inlösendagen för Obligationerna är den 5 mars 2021 (“Inlösendagen”) och sker till det så kallade Make Whole Price (såsom definierat i Obligationsvillkoren) tillsammans med upplupen ränta, vilket uppgår till 285 285 431 kronor för Make Whole Price och 4 554 000 kronor för upplupen ränta, totalt 289 839 431 kronor.

Make Whole Price och den upplupna räntan under Obligationerna kommer att utbetalas till de Obligationsinnehavare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 26 februari 2021 (”Avstämningsdagen”) eller sådan annan person som är registrerad hos Euroclear Sweden AB på det aktuella datumet och därmed har rätt att erhålla sådan utbetalning.

Disclaimer
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 11.25 (CET).