12:27:36 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-05-03 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-08 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-01 Årsstämma 2021
2021-05-03 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2020-05-05 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-11 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-04-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-12 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-03 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2017-05-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-02 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Alligator Bioscience är ett forskningsbaserat bioteknikbolag som använder en patenterad teknologi för att utveckla biologiska läkemedelskandidater inom inflammation och cancer. Bolaget är verksamt i den tidigare delen av läkemedelsutvecklingskedjan. Bolaget har en global teknologiplattform och är aktivt inom ett snabbt växande segment på läkemedelsmarknaden – proteinläkemedel.
2022-11-02 08:45:00
  • Artikeln visar att bispecifika CD40 x TAA-antikroppar kan inducera ökad korspresentation av antigen och aktivering av T celler som är bättre än monospecifika CD40-antikroppar i in vivo-modeller.
  • Detta koncept ger överlägsna anti-tumöreffekter jämfört med monospecifika CD40-antikroppar och inducerar T-cellsberoende anti-tumörminne.

Lund, Sverige, 2 november 2022 - Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget har publicerats en artikel som belyser hur bispecifika Neo-X-Prime™-antikroppar som riktar sig mot CD40 och tumörassocierade antigener (TAA) utgör en lovande ny behandlingsmetod med potential att uppfylla viktiga behov inom immunonkologi.

Publikationen i Journal for ImmunoTherapy of Cancer visar hur Alligators Neo-X-Prime™ plattform kan användas för att generera tredje generationens bispecifika CD40 x TAA-antikroppar med en antitumöraktivitet som är betydligt bättre än monospecifika CD40-antikroppar. In vitro-resultat från studien visade också att antikropparna inducerade klusterbildning av tumörrester och CD40-uttryckande celler på ett dosberoende sätt och överlägsen T-cellspriming när de tillsattes till dendritceller och tumördelar eller exosomer innehållandes antigen. Vidare presenterades data som visar att CD40 x TAA bispecifika antikroppar inducerar TAA-beroende CD40-aktivering både in vitro och in vivo, vilket visar på möjligheterna till ett fördelaktigt terapeutiskt fönster för Neo-X-Prime™ bispecifika antikroppar.

Artikeln, med titeln "Bispecific antibodies targeting CD40 and tumor associated antigens promote cross-priming of T cells resulting in an anti-tumor response superior to monospecific antibodies" finns tillgänglig i tryckt form och online via denna länk.

Publiceringen av vår expertgranskade studie i denna välkända vetenskapliga tidskrift är ett välkommet stöd för det arbete vi utför på Alligator med bispecifika CD40-antikroppar", säger Peter Ellmark, CSO på Alligator Bioscience och en av författarna till studien. "Den mekanism som vi beskriver visar att dessa antikroppar ger en ny möjlighet att förbättra antigenskorspresentation till T-celler, vilket har potential att uppfylla viktiga behov inom immunonkologin genom att öka kvantiteten och kvaliteten på tumörspecifika T-celler, samtidigt som tumörens mikromiljö omformas genom aktivering av myeloida celler för att möjliggöra effektivare behandling av cancerpatienter.


Vi är mycket glada över att publicera ytterligare data som stöder vår nya Neo-X-Prime-strategi, som samtidigt riktar sig mot CD40 och tumörrelaterade antigener vilket leder till överlägsen anti-tumörimmunitet", säger Søren Bregenholt, PhD, CEO för Alligator Bioscience. "Neo-X-Prime är effektivare och säkrare jämfört med befintliga monospecifika terapier och utgör ett lovande nytt terapeutiskt verktyg inom immunonkologin. Vi ser medicinska möjligheter inom flera cancerindikationer och går vidare med utvecklingen av vår första prekliniska bispecifika CD40-agonist i klassen, ATOR-4066.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2022, kl. 08:45.