01:16:22 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-11 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 X-dag ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-14 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-04 X-dag ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-14 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 X-dag ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-08 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-01 Årsstämma 2021
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 X-dag ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2020-05-05 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-11 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-04-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-12 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 X-dag ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-03 X-dag ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2017-05-02 Årsstämma 2017
2017-05-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Alligator Bioscience är ett forskningsbaserat bioteknikbolag. Bolaget använder en patenterad teknologi för att utveckla biologiska läkemedelskandidater inom inflammation och cancer, och är verksamt i den tidigare delen av läkemedelsutvecklingskedjan. Alligator Bioscience har en global teknologiplattform och är aktivt inom ett snabbt växande segment på läkemedelsmarknaden – proteinläkemedel. Bolaget grundades år 2001 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-06-03 08:00:00
  • Publicering i den världsledande tidskriften för klinisk onkologi bekräftar kvaliteten och den potentiella betydelsen av resultaten från fas 2-studien OPTIMIZE-1
  • Från studien rapporterades en Objective Response Rate (ORR) på 40,4 % hos 57 patienter som utvärderades, därmed uppnåddes primärt effektmått.
  • Kombinationen mitazalimab och mFOLFIRINOX, och studiens unika doseringsschema, resulterade i det högsta rapporterade värdet för Duration of Response (”DoR”, medianvärde 12,5 månader) och därtill en förlängd Overall Survival (”OS”, medianvärde 14,3 månader).
  • Resultaten är fördelaktiga jämfört med tidigare rapporterade utfall för enbart FOLFIRINOX och de flesta övriga standard- och experimentella behandlingar.
  • Dessa resultat har även presenterats vid årsmötet för ASCO den 1 juni; uppdaterade resultat efter en längre uppföljning väntas i slutet av juni 2024.

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag publiceringen av positiva fas 2-data för nyckelkandidaten mitazalimab i första linjens behandling av spridd bukspottkörtelcancer i The Lancet Oncology. Tidskriften är en internationellt betrodd källa till klinisk och global hälsokunskap. Med en Impact Factor på 51,1 är det den världsledande tidskriften för klinisk onkologiforskning.

Med en femårsöverlevnad på lägre än 5 % är dagens behandlingar för spridd bukspottkörtelcancer (mPDAC) förknippade med dåliga utfall. Resultaten presenterade i The Lancet Oncology från studien OPTIMIZE-1, som utvärderar mitazalimab i kombination med mFOLFIRINOX, visade en bekräftad ORR på 40,4 % hos 57 patienter som utvärderades (samt en obekräftad ORR 50,9 %). Median DoR låg på 12,5 månader och median OS låg på 14,3 månader. Median Progression Free Survival (PFS) låg på 7,7 månader. Dessa resultat är fördelaktiga jämfört med tidigare rapporterade utfall för FOLFIRINOX (ORR 31,6 %, mDoR 5,9 månader, mPFS 6,4 månader och mOS 11,1 månader)[1]. Den nyligen godkända behandlingsregimen NALIRIFOX har visat en ORR på 42 %, en mDoR på 7,3 månader, en mPFS på 7,4 månader och en mOS på 11,1 månader.[2]

“De långvariga svaren på behandling och deras koppling till biomarkörer som rapporterats för OPTIMIZE-1 är mycket uppmuntrande, och bevisar att mitazalimab ger upphov till en avgörande immunmodulering. Ökningen av ORR och PFS, i jämförelse med enbart FOLFIRINOX, är överlägsna utfall, och vi anser att det rapporterade djupet och långvariga svaret på behandling är starka indikationer på att den observerade förbättrade överlevnaden kommer att bestå,” säger Prof. Jean-Luc van Laethem, chef för Digestive Oncology Department vid Erasme Hospital (ULB) i Bryssel, koordinerande prövare vid studien OPTIMIZE-1 och förste författare till artikeln i The Lancet Oncology. “Därtill har mitazalimab visat en fördelaktig säkerhetsprofil och en möjlighet att erbjuda en bättre livskvalité för bukspottkörtelcancerpatienter som för närvarande har mycket få behandlingsalternativ. Resultaten från OPTIMIZE-1 är mycket lovande, och ett starkt stöd till en fortsatt utvärdering av mitazalimab och mFOLFIRINOX i mPDAC i en bekräftande studie.”

OPTIMIZE-1, en öppen multicenter-studie, har utvärderat säkerheten och effekten av mitazalimab (CD40 mAb) i kombination med standardbehandling, kemoterapin mFOLFIRINOX.

Både DoR och OS väntas förbättras ytterligare, då en majoritet av patienterna kvarstod på behandling vid tidpunkten för analys (brytpunkt november 2023). Resultaten från OPTIMIZE-1 är fördelaktiga jämfört med tidigare rapporterade utfall för FOLFIRINOX[1], samt nyligen för NALIRIFOX i fas 3-studien NAPOLI-3[2]. OS vid 12 månader för OPTIMIZE-1 låg på 59,3 %, att jämföra med 48,1 % för FOLFIRINOX[1] och 45,6 % för NALIRIFOX[2].

“Publiceringen i The Lancet Oncology är en viktig bekräftelse av de mycket lovande resultaten från vår studie med mitazalimab, OPTIMIZE-1. Ett avsevärt stort antal patienter stod antingen under behandling eller under uppföljning vid brytpunkten för den primära analysen. Resultaten från en längre överlevnadsuppföljning vid 18 månader, som vi väntar i slutet av juni 2024, bör därför medföra ytterligare viktiga insikter kring mitazalimabs potential,” säger Søren Bregenholt, vd för Alligator Bioscience.

Artikeln finns tillgänglig i sin helhet online hos The Lancet Oncology via denna länk.

Titel:
Combining CD40 agonist mitazalimab with mFOLFIRINOX in previously untreated metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (OPTIMIZE-1): a single-arm, multicentre phase 1b/2 study.
Publiceringsdag: 1 juni 2024
Artikelnummer: 24TLO0432

Två posterpresentationer (abstraktnummer 2569 and 4133) vilka belyste de positiva resultaten från OPTIMIZE-1 presenterades den 1 juni vid årsmötet för American Society of Clinical Oncology 2024.


[1] Conroy et al., N Engl J Med 2011; 364:1817-1825; DOI: 10.1056/NEJMoa1011923
[2] Wainberg et al., Lancet 2023; 402(10409):1272-1281; DOI: 10.1016/S0140-6736(23)01366-1