00:01:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-11 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-14 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-04 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-14 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-08 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-01 Årsstämma 2021
2021-05-03 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2020-05-05 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-11 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-04-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-12 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-03 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2017-05-02 Årsstämma 2017
2017-05-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Alligator Bioscience är ett forskningsbaserat bioteknikbolag som använder en patenterad teknologi för att utveckla biologiska läkemedelskandidater inom inflammation och cancer. Bolaget är verksamt i den tidigare delen av läkemedelsutvecklingskedjan. Bolaget har en global teknologiplattform och är aktivt inom ett snabbt växande segment på läkemedelsmarknaden – proteinläkemedel.
2023-10-05 09:45:00
  • ATOR-1017, en monoklonal antikropp med potential för “best-in-class“, som binder en unik del av 4-1BB, påvisar en utmärkt preklinisk profil
  • Prekliniska data visar att ATOR-1017 har en fördelaktig säkerhetsprofil och stark terapeutisk antitumöreffekt in vivo, både som monoterapi och i kombination med anti-PD-1-behandling
  • ATOR-1017 påvisade en utmärkt klinisk profil med potential för att kunna bli “best-in-class” i en nyligen genomförd fas 1 dos-eskaleringsstudie
  • Den prekliniska data som visas i artikeln ger en mycket god grund för fortsatt klinisk utveckling av ATOR-1017

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag publiceringen av en vetenskaplig artikel som belyser kandidaten ATOR-1017, en agonistisk antikropp vars aktivitet är beroende av korsbindning till 4-1BB och s.k. Fc-gamma-receptorer. ATOR-1017 utvecklas som en tumörriktad behandling för avancerad/spridd cancer.

Artikeln i tidskriften Cancer Immunology, Immunotherapy visar hur ATOR-1017:s väldesignade bindningsprofil till 4-1BB och kandidatens molekylära egenskaper leder till en kraftfull aktivitet både in vitro och in vivo, både som monoterapi och i kombination med anti-PD-1-behandling, samtidigt som den har en god säkerhetsprofil i prekliniska modeller.

ATOR-1017 binder till ett unikt område (sk ”epitop”) på 4-1BB, vilket i kombination med bindning till Fc-gamma-receptorer, möjliggör aktivering av T-celler, däribland utmattade T-celler som tidigare förlorat sin antitumöraktivitet, och NK-celler. Detta leder till en tumörriktad och kraftfull cancerbehandlande effekt in vivo, vilken ytterligare stärks i kombination med anti-PD-1-behandling.

Artikeln"ATOR-1017, an Fc-gamma receptor conditional 4-1BB agonist designed for optimal safety and efficacy, activates exhausted T cells in combination with anti-PD-1" är tillgänglig i sin helhet via denna länk.

”Publiceringen av denna artikel i den välkända vetenskapliga tidskriften Cancer Immunology, Immunotherapy är ett viktigt uppmärksammande av den forskning vi gjort gällande 4-1BB som ett mål för cancerimmunterapi”, sade Søren Bregenholt, vd för Alligator Bioscience. ”Första generationens 4-1BB-agonister begränsades av dålig effekt och oacceptabla säkerhetsprofiler, men de prekliniska data som presenteras i denna artikel och resultaten från vår senaste fas 1 doseskaleringstudie visar hur ATOR-1017 både är en potent 4-1BB-agonist samt en säker och väl tolererad läkemedelskandidat med en betydande potential att behandla cancerpatienter.”

I september 2022 meddelade Alligator att dess öppna doseskaleringsstudie på patienter med histologiskt bekräftad, avancerad och/eller refraktär solid cancer (NCT04144842) framgångsrikt nått sitt primära mål att etablera ATOR-1017:s säkerhet och tolerabilitet i terapeutiska doser. ATOR-1017 visade en mycket gynnsam säkerhetsprofil för doser upp till och med 900 mg, med långvarig stabil sjukdom som bästa svar på behandling, vilket bekräftade tidigare rapporterade indikationer på kliniska fördelar.