09:54:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-11 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-14 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-04 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-14 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-08 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-01 Årsstämma 2021
2021-05-03 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2020-05-05 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-11 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-04-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-12 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-03 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2017-05-02 Årsstämma 2017
2017-05-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Alligator Bioscience är ett forskningsbaserat bioteknikbolag som använder en patenterad teknologi för att utveckla biologiska läkemedelskandidater inom inflammation och cancer. Bolaget är verksamt i den tidigare delen av läkemedelsutvecklingskedjan. Bolaget har en global teknologiplattform och är aktivt inom ett snabbt växande segment på läkemedelsmarknaden – proteinläkemedel.
2023-11-03 17:00:00
  • Presentationen belyser ATOR-4066s överlägsna anti-tumöreffekt och bekräftar att aktivering av celler som uttrycker CD40 är beroende av samtida bindning till CEACAM5
  • Data visar på ett immunologiskt minne in vivo och homologa tumörer utrotas vid upprepad tumörintroduktion
  • ATOR-4066s effekt ökar då den kombineras med anti-PD-1
  • Data ger starkt stöd för ATOR-4066s potential som monoterapi och som kombinationspartner till checkpointhämmare

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolaget presenterar en poster om ATOR-4066, en bispecifik Neo-X-Prime™-antikropp som binder CD40 och CEACAM5, vid årsmötet för SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) 2023, vilket hålls i San Diego mellan 1-5 november, 2023.

Presentationen, med titeln "Combination treatment with ATOR-4066, a Neo-X-Prime™ bispecific antibody targeting CD40 and CEACAM5, and anti-PD-1 reverses T cell exhaustion in vitro", beskriver hur tumörmodeller som uttrycker CEACAM5 använts för att studera anti-tumöreffekten hos ATOR-4066 och för att analysera induceringen av ett immunologiskt minne in vivo.

Presentationen belyser följande:

  • ATOR-4066 har en överlägsen anti-tumöreffekt jämfört med en monospecifik CD40-antikropp
  • ATOR-4066-inducerad aktivering av celler som uttrycker CD40 är beroende av samtida bindning till CEACAM5, och avsaknad av aktivering i frånvaro av CEACAM5 indikerar potential för ett brett terapeutiskt fönster
  • ATOR-4066 är en väl positionerad antikropp, med utmärkande fördelar jämfört med andra CD40- eller CEACAM5-riktade terapier, däribland en stark antitumör-effekt in vivo, även i större tumörer med ett heterogent uttryck av CEACAM5
  • ATOR-4066 inducerar ett immunologiskt minne in vivo och utrotar homologa tumörer vid upprepad tumörintroduktion
  • Kombinationen av ATOR-4066 och anti-PD-1 in vitro i en s.k. mixed lymphocyte reaction assay[1] uppvisar en tydlig synergistisk effekt, genom ökning av interferon gamma-produktion, ett tecken på reaktivering av utmattade T-celler
  • I dissocierade tumörceller från patienter med magcancer inducerade ATOR-4066 aktivering av ett flertal immuncellspopulationer som infiltrerar tumörer (däribland B-celler, makrofager och T-celler).
"Att få vårt abstract godkänt och presenterat vid detta prestigefulla årsmöte för SITC är ett bekräftande både för potentialen hos ATOR-4066 och det idoga arbete som görs av Alligators forskare,” sade Søren Bregenholt, Vd på Alligator Bioscience. ”Dessa data betonar vilken potential ATOR-4066 har att stärka den immunologiska responsen i tumörer, både som monoterapi och som en kombinationspartner med checkpointhämmare, och vi fortsätter arbetet för att ta ATOR-4066 mot kliniken.

Information om posterpresentationen
Nummer på abstract: 837
Titel: Combination treatment with ATOR-4066, a Neo-X-Prime™ bispecific antibody targeting CD40 and CEACAM5, and anti-PD-1 reverses T cell exhaustion in vitro
Datum och tid: Fredag, 3 november 2023, 9.00 - 19.00 PDT
Presentatör: Ida Uddbäck, Scientist, Alligator Bioscience
Plats: Exhibit Halls A and B1, San Diego Convention Center

[1] Mixed lymphocyte reaction (MLR) – ett test för att bedöma ett immunsvar på cellulär nivå.