18:00:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-11 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-14 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-13 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-04 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-14 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-08 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-01 Årsstämma 2021
2021-05-03 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2020-05-05 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-11 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-04-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-12 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-03 Ordinarie utdelning ATORX 0.00 SEK
2017-05-02 Årsstämma 2017
2017-05-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Alligator Bioscience är ett forskningsbaserat bioteknikbolag som använder en patenterad teknologi för att utveckla biologiska läkemedelskandidater inom inflammation och cancer. Bolaget är verksamt i den tidigare delen av läkemedelsutvecklingskedjan. Bolaget har en global teknologiplattform och är aktivt inom ett snabbt växande segment på läkemedelsmarknaden – proteinläkemedel.
2023-07-31 08:30:00
  • Technical Feasibility uppnådd, vilket utlöser en ny milstolpsbetalning till Alligator
  • Samarbetet syftar till att upptäcka och utveckla nya bispecifika antikroppar inom cancerindikationer, med hjälp av Alligators teknologier och det bispecifika formatet RUBY™

Lund, Sverige – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att de har uppnått Technical Feasibility i det andra programmet inom forskningssamarbetet och licensavtalet med Orion Corporation, vilket syftar till att upptäcka och utveckla nya bispecifika immunonkologiska produktkandidater.

Initieringen av det andra programmet tillkännagavs i januari 2023 och att Technical Feasbility nu uppnåtts säkerställer att det andra forskningssamarbetet fortsätter som planerat, vilket utlöser en ny milstolpsbetalning till Alligator.

I maj 2023 meddelade bolaget att Orion hade valt ut huvudkandidater från framtagna bispecifika antikroppar under det första programmet, och därmed utnyttjade sin möjlighet att fortsätta utvecklingen av dessa molekyler. Alligator fortsätter ta fram ytterligare data för att Orion ska kunna välja ut en slutlig utvecklingskandidat.

"Att uppnå Technical Feasibility är en viktig milstolpe i vårt samarbete med Alligator för att utveckla nya immunonkologiska behandlingar", säger Outi Vaarala, Senior Vice President, Innovative Medicines och R&D på Orion Corporation. "Vi fortsätter att göra mycket uppmuntrande framsteg mot att identifiera en slutlig produktkandidat för klinisk utveckling."

"Vårt partnerskap med Orion fortsätter att lyfta hur väl våra teknologiplattformar förmår generera och utveckla nya antikroppar, i synnerhet bispecifika antikroppar som endast aktiveras i närvaro av predefinierade proteiner, säger Søren Bregenholt, Vd för Alligator Bioscience. "Det är också ett utmärkt exempel på hur ett strategiskt samarbete kan öka antalet indikationer som vi kan fokusera på inom vår pipeline, utöka vår patienträckvidd och maximera värdet för vårt bolag och våra aktieägare."

Under det ursprungliga avtalet som ingicks 2021, använder Alligator Bioscience sina egenutvecklade antikroppsbibliotek och det bispecifika formatet RUBY™ för att utveckla nya immunonkologiska läkemedelskandidater mot målproteiner valda av Orion. Alligator är berättigade till milstolpsbetalningar baserade på utveckling, godkännande och försäljning, utöver försäljningsroyalties, om Orion fortsatt utvecklar och kommersialiserar de resulterande produktkandidaterna.