18:25:52 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-11 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-01 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget har sin inriktning mot forskning och utveckling av läkemedel som används för diverse hjärnsjukdomar, med störst fokus mot Alzheimers sjukdom. Teknologin och forskningen utgår ifrån egen läkemedelsplattform, där bolaget utvecklar olika symptomlindrande läkemedelskandidater. Huvudkontoret ligger i Huddinge.
2023-09-18 08:00:00

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att ett abstract om ACD440, den ledande icke opioida läkemedelskandidaten i Painless-plattformen, har antagits för presentation vid den årliga smärtkonferensen som hålls av Swedish Pain Society i Uppsala den 12-13 oktober.

Abstractet, med titeln Topikal ACD440 Gel minskar smärta utlöst av temperatur-stimuli hos patienter med perifer neuropatisk smärta med sensorisk överkänslighet, kommer att presenteras på Svenskt Smärtforum 2023 av Dr. Märta Segerdahl, projektledare och CMO på AlzeCure.

Presentationen kommer att innehålla resultaten från den avslutade kliniska fas II-studien med ACD440 i patienter med perifer neuropatisk smärta. Denna dubbelblinda, placebokontrollerade, randomiserade cross over-studie syftade till att utvärdera effekt, säkerhet och farmakokinetik av AlzeCures ledande läkemedelskandidat i smärta, ACD440.

”Studieresultaten visade på en signifikant positiv effekt av ACD440 på temperaturutlöst smärta, vilket konfirmerar vår tidigare fas Ib-studie med substansen. Dessa lovande data tillsammans med den mycket goda tolerabilitet som observerades i patient stärker våra hypoteser ytterligare och lovar gott för den fortsatta kliniska utvecklingen för ACD440”, säger Märta Segerdahl, projektledare och CMO på AlzeCure.

AlzeCures läkemedelskandidat ACD440 är en TRPV1-antagonist för lokal behandling av patienter med perifer neuropatisk smärta. Upptäckten av TRPV1-receptorn och dess funktion, vilken ligger till grund för projektet, belönades med Nobelpriset i medicin 2021. Det finns alltså en stark vetenskaplig grund för denna biologiska mekanism och dess roll inom smärtsignalering. ACD440 genomförde en positiv fas Ib-studie under 2021. Där sågs både mycket god tolerabilitet och säkerhet, men även en potent, långtidsverkande smärtstillande effekt av substansen, som appliceras som en gel på huden.

"ACD440 har i denna kliniska fas II-studie nu visat så kallad proof-of-mechanism även i patient med signifikant smärtstillande effekter på temperaturutlöst smärta. Detta i ett indikationsområde där upp till 80% av patienterna inte får tillfredsställande effekt med sina nuvarande behandlingar. Neuropatisk smärta är det enskilt störst marknadssegmentet inom smärtbehandling vilken årligen omsätter över 11 miljarder USD, något som visar på det stora antal människor som är drabbade", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.