01:03:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-01 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget har sin inriktning mot forskning och utveckling av läkemedel som används för diverse hjärnsjukdomar, med störst fokus mot Alzheimers sjukdom. Teknologin och forskningen utgår ifrån egen läkemedelsplattform, där bolaget utvecklar olika symptomlindrande läkemedelskandidater. Huvudkontoret ligger i Huddinge.
2023-04-19 10:00:00

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att ett abstract om ACD440, den ledande icke opioida läkemedelskandidaten i Painless-plattformen, har antagits för presentation vid den årliga internationella smärtkonferensen EFIC, European Pain Federation, som i år hålls i Budapest den 20-22 September.

Abstractet, med titeln A study of ACD440 gel for the treatment of patients with peripheral neuropathic pain with sensory hypersensitivity, kommer att presenteras på EFIC 2023 av Dr. Märta Segedahl, projektledare och CMO på AlzeCure.

Presentationen kommer att innehåller resultat från den pågående kliniska fas II-studien med ACD440 i patienter med perifer neuropatisk smärta. Denna studie är en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad cross over-studie som syftar till att utvärdera effekt, säkerhet och farmakokinetik av AlzeCures ledande läkemedelskandidat i smärta, ACD440. Huvudresultaten från studien förväntas senast till sommaren 2023.

”Resultaten från den pågående studien som vi räknar med att få senast i sommar blir mycket intressanta att utvärdera. Vi tror att ACD440 skulle kunna förbättra livskvaliteten avsevärt för patienter som lider av neuropatisk smärta”, säger Märta Segerdahl, projektledare och CMO på AlzeCure.

AlzeCures läkemedelskandidat ACD440 är en TRPV1-antagonist för lokal behandling av patienter med perifer neuropatisk smärta. Upptäckten av TRPV1-receptorn och dess funktion, vilken ligger till grund för projektet, belönades med Nobelpriset i medicin 2021. Det finns alltså en stark vetenskaplig grund för denna biologiska mekanism och dess roll inom smärtsignalering. ACD440 genomförde en positiv fas Ib-studie under 2021. Där sågs både mycket god tolerabilitet och säkerhet, men även en potent, långtidsverkande smärtstillande effekt av substansen, som appliceras som en gel på huden.

"Utvecklingen av ACD440 sker inom ett område med mycket stora medicinska behov där upp till 80% av patienterna inte får tillfredsställande effekt med sina nuvarande behandlingar. Marknaden för neuropatisk smärta är också det enskilt störst marknadssegmentet inom smärtbehandling vilken årligen omsätter över 11 miljarder USD, något som visar på det stora antal människor som är drabbade", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.