02:45:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-11 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-25 Extra Bolagsstämma 2023
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-01 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget har sin inriktning mot forskning och utveckling av läkemedel som används för diverse hjärnsjukdomar, med störst fokus mot Alzheimers sjukdom, men även mot smärta. Teknologin och forskningen utgår ifrån egen läkemedelsplattform, där bolaget utvecklar olika symptomlindrande och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater. Huvudkontoret ligger i Huddinge.
2022-09-08 10:00:00

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekylära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har utfärdat ett patent som täcker ACD856, vilken utvecklas mot Alzheimers sjukdom och andra indikationer med kognitiv påverkan.

USPTO har meddelat att de har godkänt bolagets patentansökan i USA som avser ACD856 som är den ledande läkemedelskandidaten i NeuroRestore plattformen och som utvecklas mot Alzheimers sjukdom. Patentnumret är US 11,352,332 och patentet är giltigt till och med 2039.

ACD856 och de andra substanserna i NeuroRestore-plattformen stimulerar flera viktiga signalsystem och signalsubstanser i hjärnan såsom BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) och NGF (Nerve Growth Factor), vilket kan leda till förbättrad kognition. Tidigare prekliniska studier har visat att AlzeCures läkemedelskandidater stärker kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan, inklusive inlärnings- och minnesfunktioner. Nya prekliniska resultat visar även på potentiellt neuroprotektiva och sjukdomsmodifierande effekter med dessa substanser. Den biologiska mekanismen bakom NeuroRestore möjliggör flera indikationer, såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom, men även depression.

“Vi fortsätter uppbyggandet av en patentportfölj för vårt NeuroRestore program. Det här är viktigt steg för ACD856 som ligger i klinisk utveckling mot Alzheimers”, säger Gunnar Nordvall, Head of Chemistry and IP.

“Det här är mycket goda nyheter och utgör ett viktigt delmål för både projektet och bolaget samt stärker ytterligare våra kommersiella möjligheter för denna lovande substans, som precis genererat nya positiva kliniska data”, säger Martin Jönsson, VD.