12:30:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-11 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-25 Extra Bolagsstämma 2023
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-01 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget har sin inriktning mot forskning och utveckling av läkemedel som används för diverse hjärnsjukdomar, med störst fokus mot Alzheimers sjukdom, men även mot smärta. Teknologin och forskningen utgår ifrån egen läkemedelsplattform, där bolaget utvecklar olika symptomlindrande och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater. Huvudkontoret ligger i Huddinge.
2023-08-09 08:00:00

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) som utvecklar småmolekylära läkemedelskandidater för CNS-sjukdomar, med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att en ny vetenskaplig artikel har publicerats om de kliniska fas I-resultaten som stöder den fortsatta utvecklingen av den ledande läkemedelskandidaten NeuroRestore ACD856.

Artikeln, med titeln "Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Quantitative Electroencephalography Assessment of ACD856, a Novel Positive Allosteric Modulator of Trk-Receptors Following Multiple Doses in Healthy Subjects", publicerades i The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease och ansvarig författare är Märta Segerdahl, MD, PhD och CMO på AlzeCure Pharma. Medförfattare är Kristin Önnestam, Boel Nilsson, Matthias Rother, Erik Rein-Hedin, Johan Bylund, Peter Anderer, Manuel Kemethofer, Magnus Halldin och Johan Sandin.

Artikeln fokuserar på resultaten från den kliniska fas I-studien (Multiple Ascending Dose, MAD) som visar att ACD856, den primära läkemedelskandidaten inom bolagets NeuroRestore-plattform, har god tolerabilitet och säkerhet. Vidare observerades det att substansen har lämpliga farmakokinetiska egenskaper med snabbt upptag i kroppen samt relevant och dos-beroende exponering i CNS. Dessutom påvisades att AC856 ökar EEG-aktiviteten i hjärnan, vilket indikerar att substansen aktiverar regioner i hjärnan som är centrala för kognitions- och depressionsbehandling.

"Resultaten som presenteras i artikeln visar att ACD856 har en mycket god profil för vidare klinisk utveckling. Med sin potential att förbättra minnesfunktioner i en rad olika sjukdomar kan ACD856 få en betydande roll vid behandling av indikationer där dessa nyckelfunktioner är nedsatta, till exempel vid Alzheimers sjukdom, traumatisk hjärnskada och Parkinsons sjukdom", säger Märta Segerdahl, CMO på AlzeCure Pharma.

ACD856 är en Trk-PAM och förstärker BDNF- och NGF-signalering, vilka spelar en viktig roll i normal nervcellsfunktion. Substansen är under utveckling som symptomlindrande behandling för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, till exempel i Alzheimers sjukdom. Nya prekliniska data tyder även på att ACD856 har potentiellt skyddande och sjukdomsmodifierande effekter.

“De kliniska fas I-data som vi har erhållit med ACD856 är mycket lovande och behovet för nya läkemedel inom Alzheimers området är stort. Att substansen har resultat som stödjer behandling för att förbättra inlärnings- och minnesförmåga såväl som depression är klart positivt med hänsyn till partnerskaps- och utlicensierings-diskussioner samt ökar intresset för NeuroRestore-plattformen", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma.

Artikeln finns tillgänglig via följande länk:
https://rdcu.be/dijyU