09:56:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-11 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-25 Extra Bolagsstämma 2023
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-01 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget har sin inriktning mot forskning och utveckling av läkemedel som används för diverse hjärnsjukdomar, med störst fokus mot Alzheimers sjukdom, men även mot smärta. Teknologin och forskningen utgår ifrån egen läkemedelsplattform, där bolaget utvecklar olika symptomlindrande och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater. Huvudkontoret ligger i Huddinge.
2024-03-05 08:00:00

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) som utvecklar småmolekylära läkemedelskandidater för CNS-sjukdomar, med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att ytterligare en vetenskaplig artikel har publicerats om de kliniska fas I-resultaten som stöder den fortsatta utvecklingen av den ledande läkemedelskandidaten NeuroRestore ACD856.

Artikeln, med titeln ACD856, a Novel Positive Allosteric Modulator of Trk-receptors, Single Ascending Doses in Healthy Subjects: Safety and Pharmacokinetics, publicerades i European Journal of Clinical Pharmacology och ansvarig författare är Märta Segerdahl, MD, PhD och CMO på AlzeCure Pharma. Medförfattare är Boel Nilsson, Johan Bylund, Magnus Halldin, Matthias Rother, Erik Rein-Hedin och Kristin Önnestam. Tidigare så har AlzeCure publicerat positiva data från den efterföljande kliniska fas I MAD-studien.

Artikeln fokuserar på resultaten från den kliniska fas I-studien (Single Ascending Dose, SAD) med ACD856, den primära läkemedelskandidaten inom bolagets NeuroRestore-plattform, men innehåller även data från den utförda mikrodos-studien i människa. Resultaten från denna studie, som var den första kliniska studien med ACD856, påvisade att substansen hade lämpliga farmakokinetiska egenskaper med en halveringstid i människa som möjliggör dosering en gång om dagen. Den efterföljande SAD-studien kunde bekräfta de goda farmakokinetiska egenskaperna med snabbt upptag i kroppen och en linjär ökning av subtansens koncentration i blodet med ökad oral dosering. Vidare observerades att substansen har god tolerabilitet och säkerhet i människa.

"De kliniska resultaten från fas I-studierna med ACD856 visar att substansen har en mycket lämplig profil för fortsatt klinisk utveckling. De tidigare publicerade kliniska resultaten från fas I MAD-studien med substansen visar att substansen även når hjärnan och kan aktivera nervbanor med relevans för både minne och inlärning, samt även depression", säger Märta Segerdahl, CMO på AlzeCure Pharma.

ACD856 är en Trk-PAM och förstärker BDNF- och NGF-signalering, vilka spelar en viktig roll i normal nervcellsfunktion. Substansen är under utveckling som symptomlindrande behandling för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, till exempel i Alzheimers sjukdom. Nya prekliniska data tyder även på att ACD856 har potentiellt skyddande och sjukdomsmodifierande effekter.

“Resultaten för NeuroRestore ACD856 är lovande, och behovet av nya läkemedel inom området är mycket stort. Substansen har potential att förbättra inlärnings- och minnesfunktioner i en rad olika sjukdomar och därför kan ACD856 få en betydande roll vid behandling av flera indikationer där dessa nyckelfunktioner är nedsatta, till exempel vid Alzheimers sjukdom, traumatisk hjärnskada och Parkinsons sjukdom", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma.

Artikeln finns tillgänglig via följande länk:
https://www.researchsquare.com/article/rs-3481125/v1