01:33:56 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-11 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-01 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget har sin inriktning mot forskning och utveckling av läkemedel som används för diverse hjärnsjukdomar, med störst fokus mot Alzheimers sjukdom. Teknologin och forskningen utgår ifrån egen läkemedelsplattform, där bolaget utvecklar olika symptomlindrande läkemedelskandidater. Huvudkontoret ligger i Huddinge.
2023-10-17 10:00:00

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) som utvecklar småmolekylära läkemedelskandidater för CNS-sjukdomar, med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att en ny vetenskaplig review-artikel kring den mekanism som ligger till grund för Alzstatin-plattformen nu har publicerats och gjorts tillgänglig online.

Artikeln, med titeln "Gamma-secretase modulators: a promising route for the treatment of Alzheimer’s disease", publicerades i förväg online i Frontiers in Molecular Neuroscience och är skriven av Gunnar Nordvall, Head of Chemistry and IP på AlzeCure Pharma. Medförfattare är Johan Lundkvist och Johan Sandin.

Artikeln går igenom bakgrunden till och historiken kring småmolekylära Alzheimer-terapier inriktade på den så kallade amyloidhypotesen, vilken har fått kraftigt ökat vetenskapligt stöd under de senaste åren. Fokus i review-artikeln ligger på utvecklingen av gamma-sekretas modulatorer (GSM), som är den mekanism som ligger till grund för Alzstatin-plattformen, samt varför fortsatt utveckling av just dessa nya terapier är viktig för fältet.

Gamma-sekretas modulatorer minskar produktionen av toxiskt amyloid-beta protein, Aβ42, vilken utgör byggstenen till de amyloida plack som man finner i hjärnan på Alzheimer patienter. Dessutom ökar produktionen av kortare Aβ-peptider, Aβ37 och Aβ38, vilka har rapporterats ha skyddande effekter och bland annat kunna minska ihopklumpningen av Aβ42, och därmed även reducera uppbyggnaden av amyloida plack.

"Gamma-sekretas modulatorer som vi utvecklar i Alzstatin-plattformen är småmolekylära läkemedel där det finns en stark genetisk koppling till sjukdomen. Fördelarna med dessa småmolekylära läkemedel är bland annat att substansen kan tas som tablett i hemmet, designas att passera in i hjärnan effektivt och produceras till en mycket lägre kostnad jämfört med biologiska läkemedel", säger Gunnar Nordvall, Head of Chemistry and IP på AlzeCure Pharma. ”Dessa substanser skulle kunna användas i kombination med antikroppsbehandlingar, men även efter avslutad antikroppsbehandling för att motverka återuppbyggnad av amyloid i hjärnan. I det långa loppet skulle dessa substanser även kunna fungera som en preventiv behandling för att förhindra utveckling av sjukdomen.”

“Denna publikation beskriver ett område som genererar ett mycket stort intresse just nu och att denna review-artikel blir tillgänglig en vecka före den stora Alzheimerkonferensen CTAD i Boston känns väldigt lägligt. Alzstatin har ett antal unika fördelar som potentiell behandling för Alzheimers och vi hoppas att denna publikation kommer att tydliggöra detta ytterligare", säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure Pharma. ”Att Roche nu kommer presentera fas I-data med sin gamma-sekretas modulator på CTAD stärker validiteten i mekanismen ytterligare.”

Artikeln finns nu tillgänglig online via följande länk:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnmol.2023.1279740/full