02:46:41 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-01 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget har sin inriktning mot forskning och utveckling av läkemedel som används för diverse hjärnsjukdomar, med störst fokus mot Alzheimers sjukdom. Teknologin och forskningen utgår ifrån egen läkemedelsplattform, där bolaget utvecklar olika symptomlindrande läkemedelskandidater. Huvudkontoret ligger i Huddinge.
2023-05-24 12:00:00

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolaget har erhållit positiva data från den kliniska fas IIa-studien med den icke opioida läkemedelskandidaten ACD440, som utvecklas mot perifer neuropatisk smärta.

  • Data från fas IIa-studien visar att ACD440 kunde påvisa positiva proof-of-mechanism (PoM) resultat i patienter med kronisk perifer neuropatisk smärta, d v s att läkemedelskandidaten har en effekt på den tilltänkta målmekanismen.
  • En signifikant smärtlindrande effekt observerades på smärta inducerad av kyla och värme. Denna temperatur-överkänslighet är mycket vanligt förekommande i det hudområde där patienterna har sin neuropatiska smärta, och är ett stort problem i vardagen för dessa individer.
  • Dessa positiva fas II-resultat är i linje med tidigare rapporterade fas I-resultat.
  • ACD440 tolererades väl som topikal gel på huden vilket visar på god lämplighet för fortsatt klinisk utveckling, d v s som en lokal behandling mot neuropatiska smärttillstånd.

”Vi är mycket nöjda med att ACD440 i denna vägledande studie både tolererades väl och kunde uppvisa en god effekt på de vanliga faktorer som patienter med perifer neuropatisk smärta ofta upplever som smärtsamma”, säger Märta Segerdahl, projektledare och CMO på AlzeCure Pharma. "Neuropatisk smärta är ett område med ett stort medicinskt behov och vi tror att ACD440 skulle kunna förbättra livskvaliteten avsevärt för patienter som lider av denna typ av smärta."

Den kliniska fas II-studien som inleddes i juni 2022 och utförs i samarbete med LINK Medical Research är en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad cross-over studie för att utvärdera effekt och säkerhet av AlzeCures ledande läkemedelskandidat i smärta, ACD440.

"Det medicinska behovet inom detta område är mycket stort, inte minst för att finna alternativ till opioider. Neuropatisk smärta är det enskilt största marknadssegmentet inom smärtbehandling och omsätter årligen över 11 miljarder USD. Upp till 80 procent av patienterna får inte tillfredsställande effekt med sina nuvarande behandlingar", säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma. "Dessa nya kliniska data kommer hjälpa oss att öka intresset för ett licensavtal med ACD440".

ACD440 är en TRPV1-antagonist och first-in-class lokal behandling av patienter med perifer neuropatisk smärta. Upptäckten av TRPV1 som ligger till grund för projektet belönades med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2021. ACD440 som appliceras som en gel, är bolagets ledande läkemedelskandidat inom plattformen Painless och genomförde en positiv fas Ib-studie under 2021.