08:37:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-11 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-25 Extra Bolagsstämma 2023
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2022-05-17 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 X-dag ordinarie utdelning ALZCUR 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-01 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget har sin inriktning mot forskning och utveckling av läkemedel som används för diverse hjärnsjukdomar, med störst fokus mot Alzheimers sjukdom, men även mot smärta. Teknologin och forskningen utgår ifrån egen läkemedelsplattform, där bolaget utvecklar olika symptomlindrande och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater. Huvudkontoret ligger i Huddinge.
2024-02-29 10:00:00

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) som utvecklar småmolekylära läkemedelskandidater för CNS-sjukdomar, med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta, meddelade idag att patentverken i Kina, Indien, Sydafrika, Israel, Hongkong och Mexico har beviljat patent som täcker bolagets kliniska läkemedelskandidat ACD856, som utvecklas mot Alzheimer och andra störningar med kognitiv funktionsnedsättning.

"Detta stärker patentportföljen för ACD856 ytterligare och ingår som en viktig del i vårt fortsatta strategiska patentarbete med NeuroRestore-programmet där målet är att bygga ett globalt täckande IP-skydd för molekylen", säger Gunnar Nordvall, Head of Chemistry and IP på AlzeCure Pharma.

Företagets patentansökan för ACD856 har nu även beviljats i Kina, Indien, Sydafrika, Israel, Hongkong och Mexico. Patentnumren är ZL2019800147986, IN432151, ZA2020/04220, IL276624, HK40033844 respektive MX402512 och patenten förväntas ge skydd ända fram till 2039. Sedan tidigare har ACD856 beviljats patent i USA, Japan och Europa.

"Utökad patenttäckning stärker de kommersiella möjligheterna för ACD856, särskilt i kombination med de positiva kliniska data som vi tidigare erhållit. ACD856 är dessutom inriktat på behandling av Alzheimers och depression, områden med mycket stora medicinska behov", säger AlzeCures VD Martin Jönsson.

ACD856 och andra substanser från NeuroRestore-plattformen stimulerar flera viktiga signalsystem och signalsubstanser i hjärnan som BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) och NGF (Nerve Growth Factor), vilket kan leda till förbättrad kognition. Tidigare prekliniska studier har visat att AlzeCures läkemedelskandidater stärker kommunikationen mellan nervceller och förbättrar den kognitiva förmågan, inklusive inlärnings- och minnesfunktioner.

AlzeCure avslutade kliniska fas I-studier med ACD856 under 2022, där både god säkerhet och tolerabilitet påvisades hos människor, men även att läkemedelskandidaten passerade blod-hjärnbarriären och att substansen aktiverade delar av hjärnan som är centrala för både kognition- och depressionsbehandling. Nya prekliniska resultat visar dessutom på potentiella neuroprotektiva och sjukdomsmodifierande effekter med dessa substanser, vilket kan vara mycket betydelsefullt för projektet.