18:15:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 X-dag ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-05-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-25 X-dag ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-19 X-dag ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-17 X-dag ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-27 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 X-dag ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 X-dag ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Alzinova är ett bioteknikbolag. Bolaget är specialiserat inom terapeutiskt behandling av Alzheimers och bedriver idag forskning och utveckling av peptider som vidareutvecklas som vaccin. Utöver utvecklar bolaget även diverse forskningsverktyg inom arbetsområdet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2011 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-01-03 08:00:00

Alzinova AB (publ) (“Alzinova” eller “Bolaget”) meddelar idag att en ny vetenskaplig artikel har publicerats i den ansedda tidskriften Alzheimer's Research & Therapy med prekliniska resultat som påvisar att antikroppen ALZ-201 har specificitet för de giftiga oligomererna som anses vara orsaken bakom Alzheimers sjukdom. Vidare visar forskningen att ALZ-201 har potential att i klinik bli ”best-in-class” med god effekt och mer fördelaktig biverkningsprofil än andra kandidater.

I artikeln presenteras nya prekliniska data för Alzinovas antikropp ALZ-201 som visar på antikroppens unika specificitet för en mycket giftig form av peptiden amyloid-β1-42 (Aβ42). Detta giftiga Aβ42 är i form av en s.k. oligomer, vilka skiljer sig från det Aβ42 som aggregerar till plack i hjärnan hos patienterna. Oligomerer anses vara den form av Aβ som orsakar sjukdomen. Tack vare sin unika bindningsprofil har antikroppen därför potential att i klinik kunna bli “best-in-class” med en god effekt och fördelaktig biverkningsprofil. ALZ-201 är baserad på vaccinkandidaten ALZ-101 som använts för att utveckla och validera den monoklonala antikroppen.

Artikeln beskriver hur ett mångvetenskapligt angreppssätt användes för att utveckla ALZ-201 som en ny unik monoklonal antikropp som specifikt binder till artificiella Aβ42-oligomerer men inte till andra former av samma peptid. Detta validerades även på mänskligt material, där ALZ-201 hade en starkt neutraliserande effekt på giftigt Aβ men band inte till placken. Sammantaget indikerar resultaten att det är en liten mängd Aβ42-oligomerer som står för den huvudsakliga giftiga effekten i Alzheimers sjukdom, och att specificitet för denna form sannolikt är nödvändigt för att erhålla en god terapeutisk effekt av en antikroppsbehandling.

Forskningen som presenteras i artikeln visar även att ALZ-201 är helt annorlunda jämfört med andra monoklonala antikroppar mot Aβ, inklusive aducanumab, lecanemab, och gantenerumab, genom att den till skillnad från dessa binder specifikt till giftiga oligomerer.

Alzinova utvecklar i dagsläget en humaniserad version av ALZ-201 för kliniska fas 1-studier på patienter med Alzheimers sjukdom. Dessa studier planeras startas under 2024. Bolagets forskning visar att både ALZ-201 och vaccinet ALZ-101 har ”best-in-class”-potential, och kliniska resultat från andra aktörer inom fältet stärker Bolagets strategi.

Chief Scientific Officer Anders Sandberg kommenterar:
“Vi är mycket glada över att kunna presentera våra forskningsresultat i den ansedda vetenskapliga tidskriften Alzheimer’s Research & Therapy. Forskningen som beskrivs i artikeln visar tydligt att en speciell typ av Aβ42-oligomer verkar vara betydligt mer giftig än andra former av samma peptid, och vi presenterar en unik monoklonal antikropp som kan neutralisera denna specifikt. Vi visar även att denna specificitet inte återfinns hos andra antikroppar i klinisk utveckling. Detta forskningsresultat motiverar starkt fortsatt utveckling av ALZ-201 som ett potentiellt läkemedel mot Alzheimers sjukdom.”