10:22:18 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-25 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-19 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-17 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-27 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning ALZ 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Alzinova är ett bioteknikbolag. Bolaget är specialiserat inom terapeutiskt behandling av Alzheimers och bedriver idag forskning och utveckling av peptider som vidareutvecklas som vaccin. Utöver utvecklar bolaget även diverse forskningsverktyg inom arbetsområdet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2011 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-04-11 08:00:00

Idag, den 11 april 2023, inleds nyttjandeperioden för Alzinova AB:s (”Alzinova” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”) som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units som slutfördes i juni 2022. Nyttjandeperioden pågår till och med den 25 april 2023. Varje Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 2,17 SEK per aktie. För att Teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 25 april 2023, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 21 april 2023.

Fullständiga villkor och brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO3 finns att tillgå på Bolagets kampanjsida på www.to3.alzinova.com.

Sammanfattande villkor för Teckningsoptionerna:

Nyttjandeperiod: 11 april 2023 – 25 april 2023.

Teckningskurs: 2,17 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 12 967 612 Teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande emitteras
12 967 612 aktier vilket tillför Bolaget cirka 28,1 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med Teckningsoptionerna: 21 april 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av samtliga Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 3 410 481,956 SEK, från 8 526 205,942 SEK, till 11 936 687,898 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 12 967 612 aktier, från 32 419 034 aktier till 45 386 646 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 28,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att de Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 25 april 2023, alternativt avyttras senast den 21 april 2023, förfaller utan värde. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av Teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 25 april 2023.

Hur Teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets kampanjsida, www.to3.alzinova.com och på Mangolds webbplats, www.mangold.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Shark Communication är kommunikationsrådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av Teckningsoptionerna.

För frågor avseende Teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
E-post: emissioner@mangold.se