12:34:34 Europe / Stockholm
2022-06-14 10:00:00

Under Q1 genomfördes en nyemission som ger finansiering i ytterligare 2 år utan försäljning. Vi behåller riktkursen men vid lyckade avslut finns större uppsida.

Övertecknad emission ger god likviditet
Absolicon genomförde en övertecknad nyemission som gav bolaget ca 96 MSEK i kassatillskott. Detta ger bolaget en god likviditet och möjlighet att fortsätta bearbeta marknaden. Vi bedömer bolagets kassa till ca 105 MSEK vilket med dagens kostnader räcker i ca 2 år utan någon försäljning.

Pilotprojekt och försäljningsavtal i en positiv trend
Absolicon har idag fem pilotprojekt varav två bedöms vara installerade under andra halvåret 2022. Dessa kommer bidra till att stärka bolagets marknadsföring då Absolicon har full tillgång till anläggningarna för att kunna visa upp teknologin installerad och klar för potentiella kunder. Detta är något vi ser som mycket positivt då bolaget inte haft denna möjlighet tidigare och kommer bidra till ökad förståelse för hur tekniken fungerar. Man har också flera ramavtal om försäljning av robotiserade produktionslinor som kan komma till avslut givet framgångsrika avtalsförhandlingar. Dessa är främst de i Italien (IDEAL-E), Egypten (Creative Power Solutions), Botswana (Planet Soar). Vi har i våra prognoser för 2022 antagit tre sålda anläggningar.

Rapport visar på stor marknad vid energiomställning
Marknaden för solvärme är stor om man skall ställa om energimixen. En nyligen presenterad rapport från IRENA visar på att om 5% av industrins värmebehov år 2030 skall komma från solfångare kommer det att behövas en ökning från dagens 5 miljoner m² till 1 272 miljoner m2 solfångare. För att översätta det till en grov marknadsuppskattning för Absolicons, som kan tillverka mellan 100 000 – 250 000 m² / år, så ger det en marknad på flera hundra produktionslinor årligen fram till 2030.

Vi har en prognos på tre sålda produktionsanläggningar för 2022 och fyra för 2023. Bolaget själva har som mål att omsätta >100 MSEK för 2022 vilket implicerar två sålda produktionslinor.

Den senaste tidens utveckling med ökad energisäkerhet och fokus på att ersätta fossila bränslen ger såklart medvind för Absolicons solfångare som dels sparar pengar på dagens energipriser dels inte släpper ut någon CO2.

Vi behåller vår riktkurs om 165 kr per aktie men vid framgångsrika avslut bedömer vi en uppsida till ett högre belopp. Risken är samtidigt hög då bolaget ej ännu bevisat sin affärsmodell.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-absolicon-forstarkt-kassa-att-adressera-stor-marknad