02:38:16 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-03-21 16:10:00

Addlife redovisade en omsättningsökning om 23 procent för fjärde kvartalet och ett ebita-resultat som ökade med 4 procent. Vi anser att aktien är köpvärd för den långsiktige investeraren.

Förvärv driver tillväxt – Covid-19-relaterad omsättning ned
Under Q4 2021 ökade Addlife omsättningen med 23% till 2 131 MSEK jämfört med 1 731 MSEK motsvarande kvartal 2020. Förvärvad tillväxt om 35% kommer från de förvärv bolaget gjort under 2021. Den organiska tillväxten var -12% (om man exkluderar covid-19 relaterad omsättning var den +3%). EBITA-resultatet ökade med 4% till 329 MSEK jämfört med 316 MSEK motsvarande kvartal 2020.

Labtech
Affärsområdet Labtech visar på en omsättningsförändring Q4 2021 på -15% till 1 089 MSEK jämfört med 1 283 MSEK motsvarande kvartal 2020. EBITA-resultatet minskade med 17% till 227 MSEK jämfört med 273 MSEK motsvarande kvartal 2020.

Medtech
Affärsområdet Medtech visar på en omsättningsökning Q4 2021 på 132% till 1 043 MSEK jämfört med 449 MSEK motsvarande kvartal 2020. EBITA-resultatet ökade med 119% till 108 MSEK jämfört med 49 MSEK motsvarande kvartal 2020. Merparten av tillväxten kommer från förvärven under 2021, organisk tillväxt exklusive Covid-19 försäljning stod för 2%.

Kursfall ger tillfälle för den långsiktige
Efterfrågan på Covid-19-relaterade produkter har gått ned och påverkar tillväxten negativt vilket vi påpekat under en tid. Detta kommer helt eller delvis att kompenseras av en underliggande organisk tillväxt för bolaget drivet av stor samhällelig vårdskuld samt god efterfrågan på diagnostik kombinerat med fortsatta förvärv. Aktien har varit en vinnare under 2020 och 2021 med tillhörande multipelexpansion.

Vi har varit avvaktande till aktien då vi sett att den stora tillväxten som kommit från pandemin inte kommer fortsätta kommande år samtidigt som bolaget handlades på rekordmultiplar. Vi är dock imponerade av bolaget och ser att tillväxten fortsätter kommande år och ser kursfallet som en möjlighet för den långsiktige att äga ett kvalitativt bolag med fokus på en tillväxtbranch. Även om kommande kvartal igen möter tuffa jämförelsesiffror anser vi bolaget köpvärt för den långsiktige med en potential mot 275 kr.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-addlife-forvarvsdriven-tillvaxt-under-kvartalet-0