03:16:25 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-08 10:20:00

Kommande lansering av Cerament G i USA öppnar en stor potentiell marknad. Vi på Analysguiden skruvar upp våra prognoser vilket motiverar en högre riktkurs.

Cerament G lanseras i USA i oktober
Under andra halvan av oktober börjar Bonesupport sin lansering av Cerament G i USA, bolagets viktigaste kommersiella händelse sedan dess grundande. Vi räknar inte med någon rivstart men tror att produkten under 2023 kan sälja för uppemot 10 miljoner USD för att växa till ca 35 miljoner USD under 2025.

Bolaget förtydligade på sin kapitalmarknadsdag i förra veckan att tillväxtmålet på 40 procent utsträcker sig till perioden 2023-25, vilket bör implicera en tillväxt i Nordamerika på 50-60 procent.

Säljarbonus en av nycklarna till framgång
Bonesupport bygger sin kommersiella strategi i USA på avtal med externa distributörer och stora inköpsorganisationer (GPO). Det skiljer inte Bonesupport från andra ortopedibolag, men vi tror att de generösa ersättningsnivåer på 30 procent av nettoförsäljningen som bolaget betalar sina distributörer är högre än genomsnittet och skapar ett starkt incitament för distributören att sälja Cerament G.

Cerament G har dessutom inkluderats i det federala programmet Medicare & Medicaid med en ersättning som täcker nästa 90 procent av sjukhusens kostnad för produkten. Mot denna bakgrund väljer bolaget att inte göra en kostsam investering i marknadsföring utan bygger sin Cerament-lansering på den befintliga USA-plattformen.

Potentiell marknad på 780 miljoner USD
I och med godkännandet i maj öppnar sig i ett första steg en marknad i USA värd ca 280 miljoner USD, varav ca hälften utgörs av infekterade benbrott. Under nästa steg ska Bonesupport lämna in ansökan för ett godkännandet att använda Cerament G förebyggande, en marknad som bolaget uppskattar till ca 500 miljoner USD. Ett godkännandet är möjligt redan under 2024.

Konkurrensen består främst av andra keramiska bensubstitut, ofta baserade på kalciumsulfat, eller äldre PMMA-produkter. De senare har en avgörande nackdel eftersom de bör avlägsnas från kroppen när infektionen är läkt.

Höjd prognos, ny riktkurs på 79 kronor
Med ett antagande om att Cerament G tar 5 procent av sin målmarknad fram till 2025 tror vi att ledningens målsättning för tillväxt kan uppnås. Denna siffra kan verka konservativ men ska ses mot bakgrund av att ortopedi är en mindre dynamisk och förändringsbenägen än mycket annan hälsovård.

Vi höjer VPA-prognos för 2025 med 8 procent och motiverat värde med 5 kronor till 79 kronor (74). Vi räknar med att bolaget når break-even under andra halvan av 2023

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-bonesupport-fortsatt-stark-tillvaxt