21:11:37 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-05-24 11:40:00

Leveransproblematiken fortsätter hämma försäljningen men en vändning väntas redan under andra halvåret. I dagsläget är aktien rimligt värderad men den långsiktiga potentialen kvarstår.

Nedgång i nettoomsättningen under kvartalet
Nettoomsättningen för det första kvartalet sjönk till 22,2 (27,8) mkr, vilket var markant under våra förväntningar om 33 mkr. Leveransproblematiken kring IT-infrastrukturaffären kvarstår fortsatt, vilket slår hårt mot nettoomsättningen. En vändning väntas först under andra halvåret 2023, men en översyn över vilka leverantörer som kan leverera pågår samtidigt som samarbeten med nya leverantörer har ingåtts.

För att till viss del kompensera tappet har bolaget expanderat sin konsultaffär. Men maximerad lönsamhet vid upparbetning av konsultuppdrag tar upp till tre månader vid varje nyrekrytering, så konsultdelen kompenserar inte tappet i produktaffären fullt ut. Dock har omsvängningen ökat bruttomarginalen, som blev 50,8% (39,5%). De återkommande intäkterna (ARR, annual recurring revenue) var i princip oförändrade jämfört med kvartalet innan och uppgick till 6,6 (6,5) mkr.

Det i kombination med inga större orders i kvartalet, fler antal anställda och ökade kostnader för jurister kring tvisteprocessen med CGI, gjorde att ebitda-resultatet sjönk till 0,4 (2,6) mkr och ebitresultatet föll till -0,6 (1,7) mkr. Periodens resultat för det första kvartalet slutade på -0,6 (1,3) mkr och resultat per aktie uppgick till - 0,40 (0,82) kr.

Bolaget kommer byta namn till Aixia Group
Efter utgången av det första kvartalet la styrelsen fram förslag om namnbyte till Aixia Group för bolagstämman, vilket också godkändes. Styrelsen får själv besluta tidpunkt för när namnbytet ska ske. Dotterbolaget CGit AB har under april redan bytt namn till Aixia AB, så Analysguiden skissar på att det kommer att ske inom en snar framtid för moderbolagets del.

Aktien förefaller vara rimligt värderad i dagsläget
Vi antog att komponentbristen skulle bli mer kortvarig än det visat sig. Mot bakgrund av att bolaget fortsätter att exekvera enligt plan och även planerar för att amerikanska investerare ska kunna investera i bolaget, gör att vi långsiktigt tror på en riktkurs om 120 kr, men att aktien i närtid är rimligt värderad runt 80 kr.

Allt hänger på hur länge komponentbristen varar, vilket är svårt att förutspå. För 2023 räknar vi med att bolaget fortsätter att ta stora betydande orders inom AI och ytterligare stärker sin ställning som ledande leverantör av AI-lösningar likt tidigare år men att komponentbristen kommer att påverka omsättningen, vilket kommer att ha en effekt på när vårt långsiktiga motiverade värde kan uppnås.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-cgit-holding-komponentbristen-paverkar-produktaffaren