20:48:49 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-11-03 12:35:00

Q3 bjuder på rekordomsättning och svarta siffror på sista raden. Bolaget fortsätter vinna betydande ordrar och aktien framstår som undervärderad.

Rekordomsättning i det tredje kvartalet
Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet ökade kraftigt jämfört med samma kvartal föregående år. Totalt ökade nettoomsättningen med 257% till 73,9 (20,6) mkr. Det är dels drivet av ett antal större AI-projekt som togs under kvartalet, dels av tidigare betydande affärer som tagits, men inte kunnat levererats och fakturerats på grund av komponentbristen. De återkommande intäkterna (ARR, annual recurring revenue) var oförändrade jämfört med året innan och uppgår fortsatt till 6,5 (6,5) mkr på årsbasis. Den ökade nettoomsättningen har också medfört en kraftig ökning i handelsvaror, vilket beror på att en stor del av nettoomsättningen kom från lösningsaffären som har lägre bruttomarginaler. Totalt minskade bruttomarginalen till 15,6 (37,5)%. I dagsläget fokuserar bolaget på att ta marknadsandelar med sina AI-lösningar varpå maximering av bruttomarginalen inte är i fokus. För att ytterligare accelerera tillväxten har bolaget ökat antalet AI-konsulter med 25% och antalet anställda uppgår nu till 36 personer, vilket är 3 personer fler än kvartalet innan. Den starka tillväxten och bolagets momentum i att ta nya AI-affärer och utöka sina marknadsandelar ledde till att rörelseresultat vände till plus och slutade på 1,2 (-0,02) mkr. Periodens resultat landade på 0,9 (-0,09) mkr.

Bolaget tar nya affärer inom AI trots komponentbrist
Under det tredje kvartalet har bolaget levererat och fakturerat två stora plattformsorders inom AI/Deep Learning om 55 mkr och ytterligare större orders om 9,5 mkr. Efter kvartalets utgång meddelade bolaget att de har levererat sin mjukvara AiQu för Machine Learning till en ny större kund inom forskning och innovation. Bolaget anger inget ordervärde, men helt klart ser vi det som ett ytterligare bevis för att bolagets lösningar är eftertraktade och att bolaget ligger i framkant inom AI. Bakgrunden till att kunden valde bolagets lösning är bland annat för mjukvarans enkelhet, de låga kraven på bakomliggande infrastruktur och att utvecklingen av mjukvaran sker i Sverige. Vi tror att fler kunder kommer att välja mjukvarulösningar från CGit just av dessa anledningar. Det är något som fortsatt kommer att driva tillväxten för bolaget, vilket gör att vi förväntar oss en ytterligare hög tillväxt framöver.

Riktkursen på 140 kr kvarstår
Den starka tillväxten under kvartalet och det faktum att bolaget fortsätter att ta stora betydande orders inom AI förstärker vår tro på att bolagets ställning som ledande leverantör av AI-lösningar kommer att fortsätta. Även om komponentbristen kortsiktigt kan påverka resultat är det något som vi anser vara övergående och att den underliggande strukturella tillväxten inom Industri 4.0 kommer gynna bolaget. Aktien framstår som undervärderad av marknaden och vi behåller vår riktkurs på 140 kronor på 12–18 månaders sikt.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-cgit-holding-vander-till-vinst-med-hog-tillvaxt-i-omsattningen