03:40:05 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-02-21 10:50:00

EQL Pharma levererar ett starkt kvartal i linje med den omvända vinstvarningen. Vi genomför mindre justeringar i riktkursen.

Kärnverksamheten växer med hela 41 procent
EQL Pharma aviserade en omvänd vinstvarning i mitten av januari på grund av kraftigt ökad försäljning av Covid-19 självtester. Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2021/22 kom in i linje med guidningen om 118 MSEK, att jämföra med 29,6 MSEK för tredje kvartalet 2020/21. Om vi justerar kvartalet för intäkter av engångskaraktär uppgick nettoomsättningen till 33,1 MSEK kronor att jämföra med 23,4 MSEK under samma tidsperiod föregående år. Det motsvarar en tillväxt om hela 41 procent jämfört med tredje kvartalet 2020/21. Tillväxten i kärnverksamheten drevs i huvudsak av de produkter som lanserades under 2020/21 och 2021/22.

Försäljningen av Covid19-självtest uppgick under kvartalet till 82 MSEK jämfört med 18 MSEK under föregående kvartal. Det resulterade i en stark skjuts för rörelseresultatet som steg till 18,0 MSEK jämfört med 2,4 MSEK för tredje kvartalet 2020/21. Rörelsemarginalen uppgick under kvartalet till höga 15,4 procent. Vi gillar att EQL tagit vara på denna opportunistiska möjlighet där försäljningen resulterat i starka kassaflöden vilka kan återinvesteras i kärnverksamheten och används till bland annat produktutveckling, inlicensieringar samt investeringar i produktportföljer.

Stor expansion väntar under 2022/23
EQL har i dagsläget en pipeline om 35 potentiella produkter, varav 13 produkter befinner sig i granskningsfas och inväntar beslut från myndighet och 9 produkter är godkända och befinner sig i lanseringsfas. Under nästkommande brutna räkenskapsår hoppas EQL kunna lansera 14 av dessa generika på marknaden. Sett till antalet marknadsförda produkter i dag, 21, förväntas således en rekordhög lanseringstakt, vilket kommer driva försäljningen kraftigt nästkommande räkenskapsår, om förväntningarna realiseras.

Mindre prognosjusteringar
Vi prognostiserar en försäljning motsvarande 271 MSEK i vårt bullscenario och en rörelsemarginal om 17 procent för räkenskapsåret 2022/23. Om scenariot utspelar sig ser vi en riktkurs om 47 kronor per aktie, motsvarande 5,2 gånger EV/Sales och 30,5 gånger EV/Ebit.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-eql-pharma-explosionsartad-tillvaxt-driven-av-covid-19-tester