08:17:58 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-08-19 12:45:00

EQL Pharma fortsätter växa kärnverksamheten i hög takt där tillväxten uppgick till 33 procent för kvartalet. Vi upprepar vår riktkurs om 43 kronor per aktie i vårt offensiva scenario.

Kärnverksamheten fortsätta växa kraftigt
EQL Pharma redovisade en nettoomsättning för första kvartalet 2022/23 om 46,1 miljoner kronor, att jämföra med 37,3 miljoner kronor för samma tidsperiod föregående år. Om vi justerar kvartalen för försäljning av Covid-19 självtester uppgick nettoomsättningen till 43,0 respektive 32,3 miljoner kronor. Det motsvarar en tillväxt om höga 33 procent. Under kvartalet lanserades inga nya produkter, varpå tillväxten framför allt förklaras av att intäkten per generika ökat kraftigt från 1,64 till 1,86 miljoner kronor, justerat för förskottsbetalningen om 2 miljoner kronor från H.A.C Pharma kring Mellozzan.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 7,9 miljoner kronor, jämfört med 3,0 miljoner kronor under samma kvartal i fjolåret. Det resulterar i en kraftigt förbättrad rörelsemarginal som steg till 17 (8) procent. Förbättringen syns tydligt i bruttomarginalen som steg från 43 till 51 procent, vilket är klart imponerande i en miljö med dyrare inköp som en följd av både inflaterade priser samt ofördelaktiga valutaeffekter. Genom att framgångsrikt förhandla fram nya avtal med underleverantörer uppnås resultatförbättringen. Tilläggas bör dock att under förra kvartalet skrevs hela varulagret för Covid-19 självtester ned, vilket ger en extra skjuts i marginalutvecklingen då försäljningen från de nedskrivna testerna trillar rakt ner på sista raden.

Stort intäktslyft väntas under 2023/24-2024/25
Under det innevarande brutna räkenskapsåret förväntar sig EQL en tillväxt omkring 25 procent, räknat på enkom generikaverksamheten. Det är klart imponerande siffror men den stora expansionen förväntas ske under efterföljande två räkenskapsår. Antalet marknadsförda produkter uppgår idag till 22, en siffra som förväntas mer än dubblerasvid utgången av 2024/25. Under 2023/24 räknar EQL med att lansera 12 produkter och efterföljande räkenskapsår 11. Om EQL lyckas exekvera på denna målsättning kommer försäljningsutvecklingen bli mycket intressant att följa kommande år.

Attraktiv potential i vårt offensiva scenario
Vi prognostiserar en försäljning om 260 miljoner kronor i vårt bullscenario och har antagit en rörelsemarginal på 18 procent för räkenskapsåret 2023/24. Om scenariot utspelar sig ser vi fortsatt en god uppsida i aktien med en riktkurs om 43 kronor per aktie, motsvarande 4,7 gånger EV/Sales och 27,5 gånger EV/Ebit.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-eql-pharma-stark-forsaljningstillvaxt-och-hoga-lonsamhetstal