02:45:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Prenumeration

2024-02-15 08:00:00

ExpreS2ion Biotechnologies inriktar resurserna på att ansöka om godkännande för att inleda en fas 1-studie på människa, First-In-Human, under 2025. Analysguiden förväntar sig ny data från djurstudier inom kort. Kursen bör fortsätta vara volatil.

Lägre kassaförbrukning än förväntat i Q4
Kassaförbrukningen för ExpreS2ion Biotechnologies låg kvar på en låg nivå under förra årets fjärde kvartal. Likvida medel vid årets slut uppgick till 58 Mkr efter en förbrukning i kvartalet om 20 Mkr jämfört med vår förväntade förbrukning om 25 Mkr.

Ledningen räknar med att kassan ska räcka över årsskiftet, vilket innebär en ytterligare minskning av förbrukningen jämfört med slutet av förra året. Förutsatt fortsatt strikt kostnadskontroll förväntar vi oss att kassan kan ta bolaget in i 2025 men med en liten marginal. Samtidigt ligger bolaget i en produktionsfas för kliniskt material till den planerade prövningen med ES2B-C001.

Vaccin mot bröstcancer i fokus
ES2B-C001, en proteinbaserad vaccinkandidat, är bolagets mest framskrida program. Programmet undersöker möjligheten till både förebyggande och behandlade effekt av HER2-positiv bröstcancer, en aggressiv form av bröstcancer. ES2B-C001 sattes på paus under förra året på grund av svårighet att finansiera projektet. Efter en strategiöversyn går projektet nu vidare mot en klinisk studie med start 2025. I dagsläget befinner sig programmet i en säkerhetsstudie på apor (NHP) och vi förväntar oss en slutsats om preklinisk säkerhet under första halvåret i år.

Finansiering av första studie på människa
När vi blickar in i 2024 förväntar vi oss att utvecklingen av ES2B-C001 kommer att vara ledstjärna för aktiekursen. Q4-rapporten gav viss ytterligare information om jämfört med tidigare rapporter om programmets tidslinje och vi räknar med att ansökan om att få inleda prövning på människa kan lämnas in under andra halvåret i år.

En invändning utgörs av att finansieringen av studien inte är säkrad. Vi räknar med en mindre studie men har också intrycket av att vaccinstudier kan bli något mer kostsamma jämfört med en fas 1-studie med småmolekylär läkemedelskandidat, bland annat på grund av tillverkningsprocessen. En nyemission under 2024 skulle kunna undvikas genom att man ingår partnerskap och delar på kostnaderna.

Motiverat värde höjs efter uppköp av vaccinbolag
ExpreS2ion Biotechnologies äger 34 procent i AdaptVac, en teknikplattform och vaccinutvecklare baserad i Köpenhamn. Plattformen utgörs av formulering av proteinvaccin på virusliknande partiklar, så kallad cVLP. Marknadsledaren inom VLP-baserad vaccinutveckling, Icosavax, förvärvades nyligen av AstraZeneca för 838 MUSD. Högre värde på AdaptVac och förväntningar på avgörande djurdata för ES2B-C001 inom kort leder oss till att höja motiverat värde till 3,0 SEK (2,2).

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format under bifogade filer: