00:08:04 Europe / Stockholm
2022-03-07 09:45:00

Gullberg & Jansson rapporterar ett imponerande kvartal präglat av både god tillväxt och marginalförbättringar. Vi ser ett motiverat värde om 90,4-96,1 kronor.

Mer än fördubblad omsättning under fjärde kvartalet
Gullberg & Jansson fortsätter att leverera och avslutar ytterligare ett bra kvartal med god tillväxt för både omsättning och rörelseresultat. Nettoomsättning för fjärde kvartalet landade på 76,6 miljoner kronor (34,2), vilket motsvarar en markant ökning med 124%, jämfört mot föregående period året innan. EBITA-resultat för sista kvartalet landade på 11,1 miljoner kronor (4,9), motsvarande en EBITA-marginal på 14,5 procent (14,3). Nettoresultatet blev på 0,4 miljoner kronor, (3,8) för Q4. Anledningen till det försvagade nettoresultatet var avskrivningar av goodwill. Zoomar vi å andra sidan ut så ser vi att bolaget har redovisat ett nettoresultat på 50,7 miljoner kronor (27,5) på årsbasis. Efter det starka året föreslår styrelsen en utdelning på 1,5 kronor per aktie.

Historiskt starkt år för Gullberg & Jansson
Summerar vi helåret för bolaget så landar omsättningen på 374 miljoner kronor, vilket var över vår prognos (356). Därmed kan vi även konstatera att bolagets omsättning nästan dubblerats mot fjolårets (195), vilket motsvarar en ökning med 92%. Effektiv lagerhållning och en stark organisation har bidragit till ökade marknadsandelar. Rörelseresultatet uppgick till 69 miljoner kronor (35,6), vilket var något under de 76 miljoner vi räknat med. Avskrivningar av goodwill för helåret uppgick till -12,5 (-0,5). Sammanfattningsvis så innebar 2021 all-time-high för Gullberg & Jansson.

Ytterligare steg i att utveckla koncernen långsiktigt
I februari bildades ett nytt dotterbolag i koncernen. Fokus i det nybildade bolaget är att bygga upp en serviceorganisation som ska hantera service- och garantiärenden åt Gullberg & Jansson Sweden AB och Nordic Relax of Sweden AB. Ledningen ser en stor potential i denna marknad och här väntar vi spänt på vilka resultat det nya segmentet kommer att generera för koncernen. Enligt vd Peter Bäck kommer det nya dotterbolaget sannolikt att börja generera intäkter redan under andra kvartalet i år.

Vi fortsätter värdera bolaget med en DCF-värdering över prognosperioden 2022–2026 med den genomsnittliga vägda kapitalkostnaden (WACC) på 11 procent. Utifrån våra beräkningar med våra prognoser bör bolagets aktie värderas mellan 90,4–96,1 kronor på 12–18 månaders sikt.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-gullberg-jansson-avslutar-rekordaret-2021-med-stark-tillvaxt