17:20:37 Europe / Stockholm
2022-06-09 08:50:00

Omsättningstillväxten var blygsam och kostnaderna kom in högre än väntat, men nya avtal bäddar för starka kvartal framöver. Analysguiden höjer motiverat värde.

Utmanande inledning på 2022
Omsättningstillväxten var blygsam för årets inledande kvartal. Nettoomsättningen kom in på 4,99 mkr, vilket är en minskning y/y då omsättningen uppgick till 5,88 miljoner kronor. Spelportföljen som helhet har under kvartalet presterat sämre än förväntat men Wildshade, som lanserades under Q4 2021 har utvecklats väl och bolaget ställer sig positiv till den långsiktiga intjäningsförmågan. Totala kostnader för kvartalet uppgick till 13,99 mkr (11,24) och rörelseresultatet uppgår till -6 mkr (1,9). De ökade kostnaderna hänförs till nedskrivningar, ökade kostnader för personal samt minskad grad av aktiverat arbete för egen räkning. 

Nya avtal som kan ge betydande uppsida
Efter kvartalets slut har ett förlagsavtal ingåtts med franska förläggaren Nacon. Avtalet avser spelen Wildhade, Cat Rescue Story och Animal Hosptial. Kontraktsvärdet uppgår till cirka 16 miljoner kronor och förväntas bidra till ytterligare försäljning redan under Q2 2022. Avtalet lämnar betydande uppsida i form av exponering mot bredare publik, ytterligare intäktsströmmar och minskad risk då avtal likt detta innebär att en stor del av utvecklingskostnaderna läggs på partner-företaget. Avtalet kan även ses som en kvalitetsstämpel på företagets produkter. I rapporten medges även att fler avtal i liknande stil kan väntas kommande månader. 

Fortsatt potential i affären
Jumpgate uppvisar en fortsatt stark pipeline för kommande lanseringar som bland annat inkluderar Idle Asterix och Cat Rescue Story. Spelsläppen borgar för starkare försäljning framöver samt ökar möjligheten för korsvis marknadsföring inom spelen. Därtill fortsätter bolaget att utforska NFT-baserade spel där bolaget ser stor potential. Under sommaren kommer även en omfattande single-player kampanjs rullas ut, vilket bäddar för förbättrade nyckeltal vad gäller spelarretention och gynnar spelens långsiktiga intjäningspotential. 

Vad gäller bolagets värdering så behåller vi våra försäljningsprognoser intakta. Vi skruvar däremot på vår förväntan vad gäller lönsamheten, och tar nu sikte mot en ebit-marginal omkring 16,28% för 2024. Vi ser fortsatt potential i bolaget i och med att de går mot en affärsmodell som i högre grad bygger på partnerfinansierade spelprojekt. Motiverat värde justeras till 1,00 kronor (0,8–1,1).

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-jumpagte-nya-avtal-som-bekraftar-framgang