12:09:12 Europe / Stockholm
2022-05-13 08:20:00

Odinwell har nått avgörande delmål i teknikutvecklingen och valideringsstudier ska inledas. Med lyckade resultat kan produkterna lanseras under 2023.

Fungerande teknologi appliceras i ny produkt
Odinwell har en patenterad teknologi för tillverkning av smarta förband som ger läkare och sjuksköterskor information om sårets status under förbandet. Idag har uppemot två miljoner européer kroniska sår, som både innebär stort lidande för patienterna och höga kostnader för samhället. Idag är det subjektivt om man skall byta plåster/bandage vilket kan leda till att man riskerar att riva upp oläkta sår vilket får en negativ påverkan på läkningen. Odinwells teknologi kommer att kunna mäta, optiskt, sårvätskor, blod och andra biomarkörer direkt i bandaget och på så sätt kunna få en god indikation på hur läkningen fortgår. Marknaden man adresserar är stor och växande, uppskattningsvis värderas hela sårvårdsmarknaden till ca USD 20 miljarder och växer med nästan 7% per år. Den avancerade sårvården som Odinwell kommer att adressera beräknas växa något snabbare än så.

Nått avgörande mål gällande teknikutveckling
I början av april kunde Odinwell rapportera att man nått avgörande delmål i teknikutvecklingen då man i repetitiva tester mätt temperaturförändring på människor på kroppsytan med hög precision under täckande förband. Nästa steg är att testa på människor i rörelse vilket förmodligen kommer ske under andra kvartalet 2022. Därefter kommer tester att utföras på personer med riktiga sår för att i ett senare skede ta produkten till kommersialisering.

På väg till kommersialiseringsfas
Under föregående år lyckades bolaget presentera en fungerande prototyp i labbmiljö där man upprepade gånger mätt temperatur. Parallellt med detta avser man inleda valideringsstudier tillsammans med sårvårdsbolag för att visa produktens funktionalitet och applicerbarhet i tillverkningsprocessen. Med lyckade resultat i ryggen avser Odinwell att lansera produkterna under senare delen av 2023 tillsammans med globala sårvårdsbolag och bygga upp produktionskapacitet för att tillverka större volymer sensorer. Bolaget har idag en kassa på ca SEK 35m vilket vi anser kommer att räcka till en första lansering av en kommersiell produkt. Tack vare bolagets patentportfölj är chanserna goda att uppnå höga bruttomarginaler och med en stor applicerbar marknad brukar marknaden sätta höga multiplar på liknande bolag. Risknivån i ett utvecklingsbolag innan försäljningen kommit i gång är samtidigt mycket hög.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-odinwell-ligger-fore-tidsplan