13:33:29 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-11-28 10:45:00

Odinwell fortsätter att förbättra sin teknologi och har uppnått viktiga delmål i teknikutvecklingen. Kassan är god och beräknas räcka till en första lansering av en kommersiell produkt.

Fungerande teknologi appliceras i ny produkt
Odinwell har en patenterad teknologi för tillverkning av smarta förband som ger information om sårets status under förbandet. Idag har uppemot två miljoner européer kroniska sår, som både innebär stort lidande för patienterna och höga kostnader för samhället. Idag är det subjektivt om man skall byta plåster/bandage vilket kan leda till att man riskerar att riva upp oläkta sår något som kan få negativ påverkan på läkningen. Odinwells teknologi kommer att optiskt mäta sårvätskor, blod och andra biomarkörer direkt i bandaget och på så sätt kunna få en god indikation på hur läkningen fortgår. Uppskattningsvis värderas hela sårvårdsmarknaden till ca USD 20 miljarder och växer med nästan 7% per år. Den avancerade sårvården som Odinwell kommer att adressera beräknas växa något snabbare än så.

Utveckling och förfining av sensorer
Under våren kunde Odinwell rapportera att man nått avgörande delmål i teknikutvecklingen, då man i repetitiva tester mätt temperaturförändring på människor på kroppsytan med hög precision under täckande förband. Odinwell har under året ytterligare förbättrat teknologin genom främst fokus på att göra de optiska sensorerna som mäter förändringar i såret mindre för att de ska få så liten sårpåverkan som möjligt. En lyckad utveckling i att krympa sensorerna gör också att man kan mäta flera parametrar samtidigt i såret för att på så sätt kunna få en bättre och mer övergripande bild i vilken fas såret är i. Nästa parameter man avser mäta är pH-värdet.

Ej egen bandagetillverkning – samarbeten krävs
Genom den utveckling som pågår kommer nästa steg vara att inleda samarbete med ett eller flera sårvårdsbolag för att gemensamt kunna utveckla en produkt med Odinwells sensorer. Odinwell kommer ej att tillverka plåster eller bandage så ett samarbetsavtal med en lämplig motpart är ett naturligt nästa steg, då man bedömer sig ha en produkt som är tillräckligt mogen att testas i praktiken. Det är också viktigt att man i ett tidigt skede ser till att produkten anpassas tillverkningsmässigt för att optimera funktionalitet och kostnad. Bolaget har idag en kassa på ca SEK 30m vilket vi anser kommer att räcka till en första lansering av en kommersiell produkt. Tack vare bolagets patentportfölj är möjligheterna goda att uppnå höga bruttomarginaler och med en stor applicerbar marknad brukar marknaden sätta höga multiplar på liknande bolag. Risknivån i ett utvecklingsbolag innan försäljningen kommit i gång är samtidigt mycket hög.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-odinwell-tester-fortgar-enligt-plan