02:46:13 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-12 10:00:00

Peptonic är i en expansionsfas och omsättningen växer i god takt. Lönsamheten dröjer och våra prognoser inkluderar ytterligare finansieringsbehov.

Ökad omsättning under första halvåret 2022
Peptonic Medical ökade omsättningen med 13% under H1 2022 till 21,3 mkr. Rörelseresultatet under perioden uppgick till -19,0 mkr. Under Q2 förbättrades både försäljning och resultat väsentligt, både i jämförelse med Q2 2021 och med Q1 2022. Den positiva försäljningsutvecklingen förklaras främst av positiv utveckling för vaginala självtest till internationella licenspartners i USA och Europa. Man har även sett en fortsatt positiv utveckling för det egna varumärket VagiVital på den svenska hemmamarknaden. Liksom under Q1 gav hemmamarknaden ett positivt resultatbidrag under Q2.

Förvärvet av israeliska CommonSense utvecklas väl
Peptonics nya strategi med kliniskt bevisad egenvård efter principen diagnostisera-behandla-förebygg möter en stark samhällstrend som avspeglas i en växande försäljning och stark orderstock. Fokus under H1 2022 har varit på att inkorporera förvärvade israeliska CommonSense och de produkter inom patenterade vaginala självdiagnoser som kommit med detta. I USA har man under H1 säkrat viktiga OEM-kunder till CommonSense som Walgreens, CVS och Exeltis. Den lägre bruttomarginalen som var 51% i Q2 beror på en ökad andel försäljning till internationella licenspartners med högre volymer men med lägre marginal. Omförhandlade priser för CommonSenses produkter och effektivisering av produktionen väntas komma ha en positiv inverkan på bruttomarginalen. För det helägda dotterbolaget Lune i Finland har försäljningen under H1 varit under förväntan pga hårdnande konkurrens. Man kommer framöver att satsa på att bättre möta den ökande konkurrensen genom att rikta in sig på färre marknader, bl a Finland, Sverige och Australien.

Riktkurs justerad för att ta höjd för kapitalbehov
Peptonic är i en expansionsfas och väntas vara lönsamma från 2025. Som bolaget kommunicerade i sin Q1-rapport finns ytterligare framtida finansieringsbehov. Vi justerar vår värderingsmodell för att ta höjd för detta och justerar även vår försäljningsprognos för 2022 till 43 mkr (tidigare 60). Vår nya riktkurs för Peptonic är i vårt basscenario 0,90 kr (tidigare 1,30).

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-peptonic-medical-forbattrar-forsaljning-och-resultat-vasentligt