03:55:05 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-01-20 10:00:00

Peptonic växer kraftigt i Q3 med 68 procent och visar på en tydlig resultatförbättring. Den aviserade företrädesemissionen väntas ta bolaget till breakeven år 2025.

Ny strategi ger goda framtidsutsikter
Femtech-bolaget Peptonic vill bli ledande inom kvinnohälsa med sina kliniskt bevisade egenvårdsprodukter. Man genomför under januari en företrädesemission om 68 mkr som ska gå till att stärka bolagets produktportfölj och expandera på den snabbt växande marknaden. Peptonic har nyligen introducerat en ny strategi och delat upp bolaget i de två områdena Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Under 2022 har ett trendbrott i bolagets utveckling skett med en ökad försäljning till förbättrat resultat. Med en ny strategi och en växande produktportfölj som ger en tydlig marknadspositionering bedömer Peptonic sina möjligheter att fortsätta växa och nå lönsamhet som goda.

68% försäljningstillväxt med förbättrat resultat i Q3
Peptonics nya strategi med kliniskt bevisad egenvård efter principen diagnostisera-behandla-förebygg möter en stark samhällstrend. Under Q3 2022 förbättrade Peptonic sitt resultat för andra kvartalet i rad. Omsättningen växte 68% till 12,2 mkr och resultatet förbättrades till -7,8 mkr jämfört med -9,9 mkr under Q3 2021. De viktigaste orsakerna bakom resultatförbättringen är fortsatt positiv försäljningsutveckling av vaginala självtester till partners i USA och Europa, samt arbetet för dotterbolaget Lune att bli mer konkurrenskraftigt på färre utvalda marknader.

Fullt finansierat fram till breakeven
Peptonic Medical är i en expansionsfas och väntas vara lönsamt från och med 2025. Man har under pandemin uppmärksammat en växande trend där människor vill ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa med egenvårdsprodukter. Intresset för bolagets självtest för fostervattenläckage är stort bland internationella partners, och även de vaginala självtesterna möter stark efterfrågan. Med den pågående företrädesemissionen och tillhörande serier med teckningsoptioner ska Peptonic vara fullt finansierat för att nå breakeven och visa vinst 2025. Vi justerar vår värderingsmodell för den annonserade företrädesemissionen och det därmed ökade antalet aktier. Den nya riktkursen i vårt basscenario är 0,22 kr (tidigare 0,90).

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-peptonic-medical-vaxer-med-nya-produkter-i-kliniskt-bevisad-egenvard