03:09:27 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-12-07 10:00:00

QuiaPEG har rapporterat positiva data kring QPG-1029 och QPG-1030, stärkt sin finansiella ställning samt avklarat uppskalning av plattformen Uni-Qleaver. Analysguiden justerar riktkursen till 2,6 kronor.

Flera värdeskapande händelser efter halvårsskiftet
QuiaPEG rapporterade ingen försäljning under H1 och resultatet uppgick till -7 mkr (-10). Under augusti genomförde bolaget en riktad emission som stärkte bolagets kassa, och de teckningsoptioner av serie TO5 som tecknas 29 november – 15 december 2021 kan tillföra bolaget upp till 8,8 mkr. Bolaget har rapporterat flera värdeskapande händelser efter halvårsskiftet, bl.a. ytterligare positiva data från preklinik med QPG-1030 mot korttarmssyndrom, avklarad uppskalning av plattformen Uni-Qleaver, leverans av QPG-1029 för ytterligare studier mot typ 2-diabetes och övervikt, positiva studieresultat i större djur med QPG-1029, samt ett Europapatent för plattformen Uni-Qleaver med patentskydd till 2038.

Ökat fokus på affärsutveckling
Med teknikplattformen Uni-Qleaver utvecklar man förbättrade och patenterade versioner av beprövade läkemedel. Bolagets fokus har hittills legat på QPG-1029 mot typ 2-diabetes som har potential att nå USD 1 miljard i årlig försäljning. QuiaPEG breddar med QPG-1030 mot korttarmssyndrom sin projektportfölj och samtidigt valideras Uni-Qleaver som plattform. Man för löpande diskussioner med en handfull läkemedelsbolag kring både QPG-1029 och Uni-Qleaver. Målsättningen är bl.a. att sluta ett licensavtal för QPG-1029 avseende den kinesiska marknaden. För QuiaPEG kan licensaffärer på teknikplattformen komma att bli betydande framöver.

Positiv utveckling för QPG-1029 och QPG-1030
Nya positiva resultat med QPG-1029 i större djur understödjer pågående diskussioner med läkemedelsbolag. Målet är att utveckla QPG-1029 som en behandling för typ 2-diabetes och övervikt med veckovis dosering istället för daglig. Ytterligare data från en preklinisk studie visar att effekten av QPG-1030 är signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid mot korttarmssyndrom (SBS). Den globala marknaden för SBS väntas växa från USD 800 miljoner 2020 till USD 2 miljarder 2030.

Riktkurs justerad till 2,60 kr efter riktad emission
Vi ser det som positivt att ett stort antal personer i bolagets ledning och styrelse gjort insiderköp under sommaren. Till följd av den riktade nyemission som gjordes under augusti justerar vi vår riktkurs till 2,60 kr (tidigare 3,40 kr).

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-quiapeg-affarsutveckling-i-fokus-efter-avklarade-milstolpar