19:57:45 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-04-26 10:00:00

QuiaPEG rapporterade flera värdeskapande händelser under 2021 och genomför nu en fullt säkerställd företrädesemission. Vi på Analysguiden bedömer att bolaget har stor potential

Flera värdeskapande händelser under 2021
QuiaPEG rapporterade som väntat ingen försäljning under 2021 och rörelseresultatet uppgick till -18 mkr (-25). Bolaget rapporterade flera värdeskapande händelser under fjolåret, bl a ytterligare positiva data från preklinik med QPG-1030 mot korttarmssyndrom, avklarad uppskalning av plattformen Uni-Qleaver, positiva studieresultat i större djur med QPG-1029, Europapatent för plattformen Uni-Qleaver till 2038, samt Notice of Allowance för patent på Uni-Qleaver i USA. Bolaget genomför nu en fullt säkerställd företrädesemission av units om 28,4 mkr efter emissionskostnader. Teckningsperioden är 20 april - 4 maj 2022 och likviden kommer huvudsakligen att användas till affärsutveckling med fokus på utlicensiering.

Proof-of-concept i två projekt med stor potential
QuiaPEG har utvecklat plattformen Uni-Qleaver för kontrollerad frisättning av redan godkända eller kliniskt validerade läkemedel. Bolaget har etablerat proof-of-concept för två läkemedelsprojekt som båda har blockbuster-potential. Man har visat på en fördröjd frisättning och en signifikant förlängning av halveringstiden för olika läkemedel, vilket kan bidra till dosering en gång per vecka istället för en gång per dag, vilket är till stor nytta för patienterna.

Licensaffärer på teknikplattformen kan bli betydande
Bolagets fokus har initialt legat på QPG-1029 mot typ 2-diabetes som har potential att nå USD 1 miljard i årlig försäljning. QuiaPEG har senare även breddat sin projektportfölj med QPG-1030 mot korttarmssyndrom. Man för löpande diskussioner med ett antal läkemedelsbolag och målsättningen är att sluta ett licensavtal för QPG-1029 och/eller QPG-1030 och därmed hitta en lämplig partner för att ta produkterna till marknad. För QuiaPEG kan även licensaffärer på teknikplattformen Uni-Qleaver komma att bli betydande framöver.

Lågt börsvärde givet potential för licensaffärer
QuiaPEG har efter den fullt säkerställda företrädesemissionen ett börsvärde på 41 mkr. Givet storleken på de affärer som skett i branschen, både rörande utlicensiering av läkemedelskandidater såväl som licenser på teknikplattformar, ter sig detta som lågt. Vi bedömer möjligheterna för QuiaPEG att få till stånd en licensaffär under de kommande två åren som goda, något som kan inverka mycket positivt på bolagets aktiekurs.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-quiapeg-pharmaceuticals-goda-forutsattningar-framtida-licensaffarer