02:01:34 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-03-22 15:05:00

Ökat fokus på affärsutveckling under 2022 och flera pågående diskussioner för licensavtal. Nu fyller QuaiPEG på kassan och Analysguiden sätter riktkursen vid 0,10 kronor.

Utvecklingen under Q4 2022
Som väntat rapporterade QuiaPEG ingen omsättning under Q4 och rörelseresultatet förbättrades till -3,7 mkr jämfört med -6,4 mkr under Q4 2021. Vid årsskiftet uppgick bolagets kassa till 2,6 mkr och de räntebärande skulderna till 15,5 mkr. Under 2022 har arbetet fokuserats på affärsutveckling och fortsatt utveckling av QPG-1030 mot korttarmssyndrom. Flera diskussioner pågår med intresserade läkemedels- och utvecklingsbolag. En avsiktsförklaring har ingåtts med ett kinesiskt läkemedelsbolag om samarbete och tillverkning av QPG-1030, där bolaget kan få licens för den kinesiska marknaden. QuiaPEG genomför nu en fullt garanterad företrädesemission av units om 20,5 mkr före emissionskostnader. Teckningsperioden är 15–29 mars och likviden kommer huvudsakligen att användas till affärsutveckling med fokus på utlicensiering.

Goda möjligheter ingå licensavtal
QuiaPEG har etablerat en uppskalningsbar tillverkningsprocess för teknikplattformen Uni-Qleaver och en växande patentportfölj. Man kommer därför att lägga sin kraft framöver på licensaffärer. Plattformen Uni-Qleaver har utvecklats för kontrollerad frisättning av redan godkända eller kliniskt validerade läkemedel. Man har visat på en fördröjd frisättning och en signifikant förlängning av halveringstiden för olika läkemedel, vilket kan bidra till dosering en gång per vecka istället för en gång per dag, vilket är till stor nytta för patienterna. Bolaget har etablerat proof-of-concept för två läkemedelsprojekt som båda har blockbuster-potential.

Attraktiv värdering relativt marknadspotentialen
QuiaPEGs fokus har initialt legat på QPG-1029 mot typ 2-diabetes och övervikt som har potential att nå USD 1 miljard i årlig försäljning. Bolaget har senare även breddat sin projektportfölj med QPG-1030 mot korttarmssyndrom. Med ett förstärkt team inom affärsutveckling är målsättningen att utlicensiera QPG-1029, hitta en samarbetspartner för QPG-1030, samt att erbjuda licenser för Uni-Qleaver till olika läkemedelsbolag. Vår riktkurs baserad på en riskjusterad nuvärdesberäkning är 0,10 kr efter genomförd företrädesemission.

Ladda ner och läs den fullständiga analysen i PDF-format här:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-quiapeg-pharmaceuticals-intensifierat-arbete-inom-affarsutveckling